JM does not take responsibility for the translation

Logg inn

Som VIP-medlem får du fortrinnsrett til å kjøpe JM-bolig. Det spiller ingen rolle når i VIP-perioden du gjør ditt boligvalg, da det er datoen du registrerte deg som VIP-medlem som er avgjørende for tildelingen.

Logg inn
  Glemt passord?

ER DU IKKE VIP-MEDLEM?

Som VIP-medlem får du fortrinnsrett til JMs nye boliger. Les mer og registrer deg her>>