JM does not take responsibility for the translation

Opprett en jm-konto

En JM-konto gir deg mulighet til å lagre dine favoritter og se en oversikt over de boligprosjektene du har meldt interesse for. 

Fyll ut din kontaktinformasjon
* Obligatoriske felter

Samtykke til, og informasjon om behandling av personopplysninger

JM Norge AS, organisasjonsnummer 829 350 122 («vi», «oss» og «vår»), med postadresse 1327 Lysaker, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene dine.  

Formål og juridisk grunnlag for behandling av personopplysningene dine

Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål, forutsatt at du har gitt ditt samtykke:

- Informere om, tilby og markedsføre prosjekter og boliger fra JM-konsernet, løpende og inntil videre, via brev, e-post, SMS eller telefon.

- Statistikk, markedsundersøkelser og kundeanalyser

Hvem får tilgang til personopplysningene dine?

Personopplysningene dine kan deles med aktører som behandler personopplysninger på vegne av oss, såkalte databehandlere. Vi kan utlevere personopplysningene dine til innleide eiendomsmeglere og kundeanalyseselskaper.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer personopplysningene dine for det aktuelle formålet inntil du trekker tilbake hele eller deler av ditt samtykke.

Dine rettigheter

I samsvar med gjeldende personopplysningslov har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og du har også rett til å be om retting av personopplysningene dine.

I enkelte tilfeller har du også rett til å be om sletting eller begrensning av personopplysningene dine, og du kan også motsette deg vår behandling. I enkelte tilfeller har du også rett til å få utlevert dine personopplysninger, som du har utlevert til oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig.

Du har rett til å når som helst trekke tilbake hele eller deler av samtykket til behandling av personopplysninger, og dette trer da i kraft fra det tidspunktet samtykket trekkes tilbake.

Hvis du ønsker å klage på hvordan vi har behandlet personopplysningene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet eller annen tilsynsmyndighet som har ansvar for tilsyn med foretaks håndtering av personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på jm.no/gdpr.

Kontakt oss

Hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter, eller hvis du ønsker å kontakte oss i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger, kan du gjøre det ved å kontakte vår kundeservice på

telefon +47 404 98 999 eller e-post kundeservice@jm.no.

Denne informasjonen om behandling av personopplysninger ble vedtatt av JM Norge AS den 11. mai 2018.

Klikk her for å lese hele teksten