JM does not take responsibility for the translation

Bli VIP-medlem

Som VIP-medlem får du forkjøpsrett før boligene legges ut for offentlig salg. Du får også invitasjoner til VIP-visninger og eksklusiv tilgang til informasjon om boligprosjektene.

Medlemsskapet koster 100 kr pr. år. 

Alle kan bli VIP-medlem, men er du under 18 år må du ha foresattes godkjenning.

Når du har opprettet din konto (fyll i skjemaet under) kan du velge mellom Vipps- eller kortbetaling.

Jeg vil vite mer om VIP

Fyll ut din kontaktinformasjon
* Obligatoriske felter

Medlemskap

Alle kan bli VIP-medlem hos JM Norge AS. Personer under 18 år må ha foresattes godkjennelse. Medlemskapet er personlig. Medlemskap gjelder boliger produsert i Norge.

Årsavgift

Årsavgiften for VIP-medlemskap er 100 kr, og regnes fra ditt registreringstidspunkt.

Betaling

Årsavgiften betales med Vipps eller kortbetaling.

«Mine sider» på jm.no

Som VIP-medlem har du utvidet tilgang til Mine sider.

Fortrinnsrett til JMs boliger i Norge.

Som VIP-medlem tilbys du å legge inn et kjøpetilbud på en bolig før den legges ut for offentlig salg. Tildeling baseres på ansiennitet ut fra ditt registreringstidspunkt som VIP-medlem.

Digital informasjon

JM sender løpende ut informasjon om boligprosjekter som er aktuelle for VIP-salg. 
Du som er VIP-medlem er selv ansvarlig for at vi har riktige kontaktopplysninger og at informasjonen ikke hindres i å komme frem på grunn av brannvegger, spamfilter og lignende systemer. JM har ikke mulighet til å kontrollere at informasjonen når frem eller å sende påminnelser.

VIP-salg og innlevering av bindende kjøpetilbud

5-11 ganger pr. år sender vi ut tilbud om hvilke boligprosjekter som er aktuelle for VIP-salg. Når VIP-salget for et boligprosjekt starter kan du gå inn på «Mine sider» og levere et kjøpetilbud på ønsket bolig. Du kan i tillegg legge til flere alternativer i prioritert rekkefølge, i tilfelle ditt førstevalg går til noen med lengre ansiennitet.

Du har 10 dager på deg til å levere et kjøpetilbud fra og med den dagen VIP-perioden starter. Det spiller ingen rolle når du gjør ditt boligvalg i løpet av perioden, for boligene tildeles ut fra ditt registreringstidspunkt som VIP-medlem. 
• Underveis i perioden kan du fritt legge til eller fjerne, eller endre på prioritets-rekkefølgen på dine boligvalg. 
• Innen VIP-perioden utgår kan du også trekke deg fra innlevert kjøpetilbud. 
• Innlevert kjøpetilbud blir bindende for kjøper i det VIP-perioden utløper.
• Selv om du har valgt flere alternative boliger er du kun bundet til kjøp av ett boligobjekt.

I løpet av de 10 dagene har du som VIP-medlem tilgang til fakta, planløsninger og prislister på boligprosjektets webside, via «Mine sider». I tillegg har du mulighet til å melde deg på VIP-visning til det eller de boligprosjektene du er interessert i. Der vil du få mer informasjon og kan stille dine spørsmål direkte til salgsansvarlig og prosjektgruppen. Du melder deg på VIP-visning på «Mine sider».

Når VIP-perioden har utløpt vil vi behandle alle innkomne kjøpetilbud. VIP-medlemmer med tidligst registreringstidspunkt behandles først. Du vil bli kontaktet av salgsansvarlig som gir deg beskjed om hvilken bolig du har fått tildelt, alternativt om dine boligvalg gikk til noen med lengre ansiennitet. I så tilfelle har du anledning til å gjøre et nytt valg, før de resterende boligene legges ut for offentlig salg.

Hva skjer videre når du har fått tildelt din valgte bolig:

Ved signering av kontrakten forfaller 10 % av kjøpesummen til betaling. JM stiller garanti for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifisert i kontrakten. Pengene skal være fri egenkapital.
Gjennomføring av kjøpekontrakten forutsetter bl.a. at JM oppnår tilstrekkelig salg i prosjektet.

Viktig forbrukerinformasjon om bindende kjøpetilbud:

Et bindende kjøpstilbud er ikke gjenstand for angrerett. Ved manglende gjennomføring eller avbestilling har JM rett til å kreve erstatning iht reglene i Bustadoppføringslova.

Unntak

De aller fleste av JMs boliger fordeles ihht ovenstående prinsipper før de legges ut for salg i markedet til øvrige interessenter. Det kan forekomme unntak ved f.eks. at kommuner eller grunneier forbeholder seg retten til å tildele/velge en viss del av boligene i prosjektet.

JMs rett til ikke å inngå en kjøpekontrakt

JM utfører en generell vurdering av kundens mulighet til å fullføre en handel, bl.a. ved å sjekke finansiering. I visse tilfeller kan dette medføre at kunder nektes å tegne kontrakt. 
Videre er oppgjørsmegler pålagt å gjennomføre legitimasjonskontroll av hensyn til hvitvaskingsregler, og manglende medvirkning eller mistanke om straffbare forhold kan føre til at transaksjonen stanses. 

Kun én pågående VIP-bolighandel

Som hovedregel får man kun ha én pågående VIP-bolighandel med JM. 
Det innebærer at kunden må ha avsluttet kjøp og/eller overtatt forrige bolig før VIP-ansienniteten benyttes igjen.

Overføring av ditt VIP-medlemskap

Du kan overføre medlemskapet ditt til ektefelle, samboer (dokumentert i minst to år), søsken, barn, barnebarn, foreldre eller andre slektninger i rett opp- eller nedstigende linje for deg eller ektefellen din.
Merk at den som overtar medlemskapet ikke kan få lenger ansiennitet enn fra sin egen fødselsdato.
Dersom den du overfører medlemskapet til vil benytte fortrinnsretten med en gang i en pågående VIP-periode, må Overføringsskjema være sendt inn til vip@jm.no senest kl 15:00 samme dag som VIP-perioden utgår.

Oppsigelse av medlemskap

Om du selv ønsker å avslutte ditt medlemskap skal en oppsigelse sendes til vip@jm.no. Oppsigelsen må inneholde ditt navn og din fødselsdato. Allerede betalt årsavgift tilbakebetales ikke (bortsett fra rett til angrerett, se under).

Et VIP-medlemskap avregistreres automatisk om betaling av årsavgiften uteblir. Oppsigelse/avregistrering medfører at tidligere registreringstid opphører. Om du etter oppsigelse/avregistrering igjen ønsker medlemskap vil ny registreringsdato for innmelding være gjeldende.
Tidligere registreringstidspunkt kan kun unntaksvis gjenopprettes om det foreligger særskilt grunn. JM forbeholder seg rett til å vurdere hva som eventuelt er særskilt grunn. 

Angrerett

Når du har registrert deg som VIP-medlem for første gang, eller når du har valgt å gjenopprette ditt medlemskap, har du angrerett i 14 dager fra registreringsdato. Ingen grunn må oppgis.
Ønsker du å benytte deg av angreretten skal du sende en tydelig melding om din beslutning til vip@jm.no. Dette må gjøres innen angrefristen går ut.

Effekt av benyttelse av angrerett: Om du velger å benytte din angrerett vil vi avregistrere deg som VIP-medlem og betale tilbake årsavgiften. Tilbakebetalingen skjer uten unødige forsinkelser og senest 14 dager fra og med den dagen da vi ble informert om ditt ønske om avregistrering. Vi benytter samme betalingsløsning som du selv benyttet. 
Tilbakebetalingen koster deg ingenting.

Utestengning

JM forbeholder seg retten til å utestenge noen som VIP-medlem om tidligere avtaleforhold har medført at JM har lidt skade eller om JM vurderer at det ikke finnes forutsetninger for at partene skal kunne oppnå et fremgangsrikt samarbeide innen fremtidige kjøpekontrakter inngås.

Informasjon om behandling av personopplysninger

JM Norge AS, org. nr. 829 350 122, er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Formål og juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Med følgende formål behandler vi dine personopplysninger:

• Fullføre og administrere innmelding og utmelding av VIP medlemskap hos oss.
• For å administrere og akseptere tilbud om kjøp.

For å fullføre ovennevnte formål benyttes dine personopplysninger for å:
• tilby og informere om boligprosjekter fra JM Norge via epost og sms.
• gi deg tilgang til medlemssider på jm.no.
• muliggjøre statistikk, markeds- og kundeanalyser.
• administrere betaling av årsavgift.
• tilby muligheter for valg av interiør for bestilt bolig.
• samle inn opplysninger som gjelder endelig kjøpekontrakt.

Bestemmelsen om dine personopplysninger er lovpålagt eller avtalekrav eller et krav som er nødvendig for å inngå en avtale. Du må oppgi dine personopplysninger. Om du ikke oppgir dine personopplysninger til oss har vi ikke mulighet til å fullføre en avtale eller oppfylle våre forpliktelser i forhold til deg.

Dine personopplysninger kan bli delt med aktører som behandler personopplysning på vegne av oss, såkalte databehandlere. I de tilfeller at du i en VIP-periode velger å gi et bindende kjøpetilbud, vil vi som ledd i inngåelse av kjøpekontrakt utlevere personopplysningene dine til evnt. innleid eiendomsmegler, finansierende bank og kredittvurderingsbyrå.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi behandler ikke dine personopplysninger lenger enn hva som er tillatt i hht gjeldende lov, praksis eller myndighetskrav. Dine personopplysninger vil bli benyttet av oss den tiden det tar for oss å fullføre avtalen med deg og utøve våre rettigheter og forpliktelser. 
Ved oppsigelse av VIP-medlemskap slettes personopplysningene innen 12 måneder etter oppsigelse av medlemskapet. 
Dersom det i løpet av VIP-medlemskapet også er kjøpt bolig gjelder andre regler, her skal personopplysningene slettes innen 13 år etter at boligen er overlevert.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilke personopplysninger som vi benytter om deg, samt rett til å kreve endring av dine personopplysninger.
Under visse forutsetninger har du også rett til å kreve sletting eller begrensning av dine personopplysninger eller komme med innvendinger mot vår behandling. Du har også rett til, under visse forutsetninger, å få ut de personopplysninger som berører deg som du har gitt oss, i et strukturert og maskinlesbart format og rett til å overføre disse til en annen personopplysningsansvarlig.
Du har når som helst rett til å rette innsigelser mot behandling av dine personopplysninger for direktemarkedsføring og profilering.

Om du har noen klager mht vår behandling av dine personopplysninger har du rett å klage til det Datatilsynet eller annen tilsvarende instans som utøver tilsyn over håndtering av personopplysninger.

Kontakt oss

Om du vil utøve dine rettigheter eller av andre grunner vil kontakte oss med hensyn til behandling av dine personopplysninger kan du gjøre dette ved å kontakte oss på vip@jm.no.

JM forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene.

Vilkårene gjelder f.o.m. 07.11.2018

Klikk her for å lese hele teksten
  • OBS! Hvis du melder deg av VIP-nyhetsbrevet, må du selv holde deg oppdatert om salgsstarter på jm.no.