JM does not take responsibility for the translation

JMs grafiske profil

JM-konsernets grafiske profil, inklusive logotyper, finner du på jmguidelines.com »
Det kreves ingen innlogging.

Denne manualen er et levende dokument som oppdateres i takt med at JM-konsernets grafiske profil utvikles. Den er digital, noe som innebærer at det alltid er den siste og mest aktuelle versjonen. Om du og dine kolleger ved hvert tilfelle laster ned nye filer fra manualen, vil dere bestandig ha den korrekte versjonen.

For spørsmål, kontakt webmaster  »