JM does not take responsibility for the translation
Lidenskapelig opptatt av søppel

Lidenskapelig opptatt av søppel

Avfallsminimering er kostnadsbesparende, miljøvennlig og god HMS. Et skikkelig kinderegg som det er vanskelig å være negativ til.

06.02.2019

JM er den første nordiske boligutvikleren som svanemerker sine boliger

Søppel er et av verdens største miljøproblem. FNs bærekraftsmål nummer 12 er ansvarlig forbruk og produksjon. Det betyr at vi må gjøre mer med mindre ressurser og sikre bærekraftig produksjonsmønstre. Bygg- og anleggsbransjen står, ifølge miljøsertifiseringsordningen Svanemerket for 40 % av de globale avfallsmengdene, og avfallsmengden er stor på de byggeplassene som bygger boliger. For plassbygde prosjekter er det vanlig med opptil 40-60 kg avfall per m2 med ferdig bygg. 

Konferansen ble åpnet av Else-May Botten, medlem av Energi- og miljøkomitéen på Stortinget.

JM halverer avfall per BTA på byggeplass innen 2021

Dette har JM bestemt seg for å gjøre noe med. Vi har derfor satt oss mål om å redusere avfallsmengden fra våre byggeplasser med 50 % innen 2021. Dette ambisiøse målet har blitt lagt merke til i avfallsbransjen, og derfor ble vår miljø- og bærekraftsrådgiver Cecilie Nødtvedt invitert til Byggavfallskonferansen 2019 for å fortelle om hvordan man lykkes med avfallsreduksjon på byggeplass i praksis. Da JM satte målet hadde de i snitt 29 kg avfall per BTA i JM. Innen 2021 skal det halveres til 15 kg. 

Alle må med om vi skal lykkes

– Ikke alle er overbevist om at det er mulig, sa Cecilie og innrømte også fra scenen at det slettes ikke er enkelt å jobbe med avfallsminimering, ikke en gang i JM.

Nøkkelen til å klare målet ligger nemlig i strukturelle og kulturelle endringer i bedriften, og all endring må tåle noen skeptiske holdninger. For å lykkes må imidlertid alle i bedriften være med og bidra. Da er det ekstra viktig at endringene har eierskap fra toppledelsen. Dermed blir gode resultater ikke personavhengig, men en del av en felles kultur. JM har mer enn 70 års erfaring med kontinuerlig forbedring. 

– Vi i JM snakker mye om det er vi er dårlige på, fortalte Cecilie. – Det høres kanskje utrivelig ut, men bare sånn kan vi bli bedre. Kun gjennom å ha fokus på noe, klarer vi slike store endringer.

JMs gode rutiner og systemer er en forutsetning for å lykkes med avfallsminimering.

Avfallsminimering lykkes best når veien fra idé til gjennomføring er kort

En av JMs store fordeler i arbeidet med avfallsminimering er at de er totalentreprenør, og kjører hele prosessen internt med egne medarbeidere. JM har egne rådgivere, arkitekter og prosjektledere som er med å sikre at ting gjøres likt fra gang til gang, og at etablert kunnskap ivaretas.

Arbeidet startet med at det ble etablert et internprosjekt som fikk navnet AvMin. Her ble det gjennomført 30 workshopper med deltakere fra alle i hele prosjektprosessen. Dette arbeidet resulterte i en handlingsplan på 162 tiltak rettet mot hele verdifasen, men mest i tidlig fase.

En annen av JMs fordeler er at en strukturert bedrift har mulighet til å ikke kjøre piloter, men heller implementere ting over hele linjen på likt. De mest lovende tiltakene fikk derfor kort vei fra idéfase til byggeplass.

Les også: 84 % ønsker seg en miljøvennlig bolig

– Muligheten for de største miljøgevinstene ligger tidlig i prosjekteringen. Derfor er det særlig viktig at miljøtankegangen er inne tidlig i prosjektene. Den kan ikke komme etter at man er på plass på byggeplassene, påpekte Cecilie overfor deltakerne på Byggavfallskonferansen.

Byggebransjen og avfallsbransjen bidrar mest til materialgjenvinning, ifølge deltakerne på konferansen. 

Langsiktige avtaler er motiverende  

Svært mye av avfallet på byggeplassene kommer fra emballasje. Her er det viktig å jobbe sammen med leverandørene sine. I JM bruker man rammeavtaler og inngår langsiktige, forpliktende samarbeid med leverandørene. Da er det lettere å få leverandørene til å være positive til for eksempel å ta med seg emballasjen sin, og se på hvordan de kan gjenbruke den. Langsiktige avtaler kan også motivere underleverandørene til å gå rett på produsentene og ansvarliggjøre dem.

En ryddig byggeplass er en mindre farlig arbeidsplass

Sortering er en helt sentral og avgjørende del av avfallsminimeringen. Når man sorterer får man veldig god oversikt over hvor avfallet kommer fra. En annen positiv sideeffekt av å redusere avfallet og sortere det nøye, er at det blir veldig ryddig på byggeplassen. Det er positivt fra et HMS-perspektiv da en ryddig byggeplass er en mindre farlig arbeidsplass.

JMs miljø- og bærekraftsrådgiver Cecilie Nødtvedt på Byggavfallskonferansen.

«Det hjelper å ha en ildsjel på plass. Der hvor avfallskoordinator er lidenskapelig opptatt av søppel, får man bedre resultater» – Cecilie Nødtvedt, miljø- og bærekraftsrådgiver i JM

Å gjøre det lettere å sortere enn å la være, er også et godt tiltak. JMs konserndirektør Johan Skoglund sier at i JM skal det være lett å gjøre rett. Derfor bør restavfallscontaineren være låst. Der skal man kun putte ting dersom det er avklart at det ikke er mulig å gjenbruke eller kildesortere det.

Dedikert avfallsansvarlig

Vi har avfallskoordinator på hver byggeplass. Regionalt avfallsråd og strategisk avfallsråd. 40 % av tiltakene er lukket. Ingen av prosjektene i JM får tildelt ekstra ressurser for å nå avfallsminimeringsmålene. De må gjøre det i tillegg da vi ikke vil ha avfallsminimering som et ekstratiltak. Vi vil ha det inn i vår måte å jobbe på for alltid. Da må vi endre kulturen, ikke sette inn midlertidige tiltak. Da hjelper det å ha en ildsjel på plass. 

– Der hvor avfallskoordinator er lidenskapelig opptatt av søppel, får man bedre resultater, avsluttet Cecilie.

Eksempler på implementerte tiltak i JM

• Avfallskoordinator
• Alle mål forankres hos alle som jobber i prosjektet ved start
• Innkjøp jobber tett med prosjektene
• Overskudd skal leveres til gjenbruk eller tilbake til leverandør
• Alle containere skiltes på tre språk
• Prosjektene skal ha presse for plast og papp, for å minimere mengden hentinger
• Trygg og effektiv lagring for å unngå ødelagte varer
• Trappebeskyttelse for å ikke ødelegge trapper

Trykk her for å lese mer om hvordan JM har klart å bli den første boligprodusenten som tilfredsstiller Svanemerkets krav - for hele boligprosjekter

Kilde: svanemerket.no

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid