JM does not take responsibility for the translation
Sporty ordfører tok første spadetak

Sporty ordfører tok første spadetak

JM feiret byggestart med grabb, gløgg og lussekatter på Bergerløkka i Asker!

18.12.2018

Sporty ordfører med grabb

Det var en sporty Lene Conradi som klatret opp i gravemaskinen og tok det første spadetaket med grabb sammen med JM. Til stor glede og jubel fra de fremmøtte bestående av representanter fra prosjekt Bergerløkka og Region Oslo, spente boligkunder, plansjef i Asker, ulike lokalforeninger, Nesbru Videregående og lokalpresse. Og ikke minst gjengen som er i gang på byggeplassen.

«Jeg har fulgt planen fra regulering og skal følge prosjektet helt frem til overleveringen av boligene, jeg skal være her lenge», sa en stolt Tanja Kleive Guettler, prosjektsjef for JM Norge og Bergerløkka.

Tanja fortalte om hvilken stor milepæl dette er for Vestre Billingstad og særlig for Bergerløkka. JM er førstemann ut av utbyggerne med byggestart, og er selvsagt svært stolte over å få lov til å samle folk og feire dette.

 

Største boligbyggeprosjekt i Asker noensinne

Askerordføreren liker at JM markerer byggestarten av prosjektet på en så skikkelig måte, og fortalte at dette var det største boligbyggeprosjektet som noensinne er igangsatt i kommunen. Hun sammenlignet den totale utbyggingen som å tilrettelegge for en middels norsk by.

«Dette er et fantastisk område, og reguleringsplanen har blitt møtt med stor interesse og nysgjerrighet i nærområdet», sa Lene Conradi. «Vi har også hatt åpning av flotte turveier i området som JM har vært med på å tilrettelegge.»

Trykk her for å lese mer om boligene som bygges på Bergerløkka i Vestre Billingstad.

Lene Conradi fortalte videre at dette har bidratt til å synliggjøre alle mulighetene som finnes på Vestre Billingstad, som de som skal flytte hit kommer til å få glede av. Hun har vokst opp et steinkast fra Bergerløkka og har gått på videregående her. Dette er hennes barndoms- og hjemmeområde.

«Jeg kan derfor garantere at dere som skal flytte hit kommer til å få det fantastisk her!» sa Lene Conradi. 

 

Trygt miljø og godt naboskap hånd i hånd

Conradi fortalte videre om hvor utrolig gøy hun synes det har vært å følge JMs planarbeid på nært hold. Hun nevnte spesielt JMs miljøperspektiv og hvordan de har løftet frem Neselva sammen med lokale foreninger. Asker kommune setter stor pris på at JM på denne måten ser verdiene Neselva har for området og jobber på elvas premisser.

«Dere har involvert naboskapet, og også etter hvert de som skal bo her», sa Conradi videre. «Det er faktisk en del fra nabolaget her som har kjøpt seg inn, som vet hva de flytter til, og har lyst til å bo her.» 

Trykk her: JM og Bergerløkka ønsker deg velkommen på visning søndag 6. januar! 

Lene Conradi avsluttet med å gratulere JM med dagen og med en så stor milepæl tett oppunder jul, og ønsket seg et godt naboskap og en god dialog mellom JM og de fremmøtte.

«Men nå gruer jeg meg litt til den gravemaskinen! Jeg trodde jeg skulle få sitte ved siden av og bare trykke på noen knapper, men at jeg skal være alene der oppe … det visste jeg ikke!» avsluttet en spent ordfører.

Lene Conradi er det fødte gravemaskinførertalent, så JM bør ha henne på listen om hun skulle ønske å bytte beite!

 

Forbilledlig samarbeid mellom Asker kommune og JM

Hilde Vatne, regiondirektør i JM for Oslo/Akershus rundet det hele av med å fortelle historien om JM og boligprosjektet i dette området som heter Vestre Billingstad. JM har holdt på her siden de signerte den første avtalen i 2013, og videre den endelige kjøpsavtalen i 2015. Fra 2015 til januar 2018 da reguleringsplanen fra Asker kommune kom i stand, har JM samarbeidet med kommunen og de andre utbyggerne i området.

«Dette samarbeidet kan jeg ikke få fullrost mange nok ganger», sa Hilde Vatne. «Det har vært en svært god prosess med flinke folk fra alle sider, og det har vært respekt og ansvarsdeling. Vi viser ofte til dette samarbeidet når vi er i kontakt med andre kommuner i Oslo/Akershus.»

Hilde fortalte videre at hun synes arbeidet med reguleringsplanen på Bergerløkka har vært forbilledlig, og benyttet anledningen til å takke både planavdelingen og politisk ledelse for et godt samarbeid. Hun viste til at i arbeidet med reguleringsplanen har visjonen om grønn mobilitet stått sentralt.

«Vi har utviklet et prosjekt sammen som er tilrettelagt for fotgjengere og syklister, vi har sykkelverksted, sykkelbod, smørebod, bildelingsordning, det er hundre meter til bussen, og Billingstad togstasjon ligger et kvarters gange herfra», fortalte en lokalkjent regiondirektør. «Og i tillegg kan vi skryte av lett tilgang til Vestmarka og Neselva, og fjorden er bare et par, tre fiskesprett unna.»

 

Bergerløkka – en Svanenpilot

JM skal bygge 570 av 1650 boliger på Bergerløkka, og de skal bygge fine, moderne leiligheter med funksjonelle møteplasser, gode lekeplasser og et nærmiljø som oppleves som trygt. JM har besluttet å svanemerke alle boliger i hele Norden, og Bergerløkka er deres pilotprosjekt i Oslo/Akershus.

Svanemerking innebærer blant annet at boligen blir produsert av miljøvennlige materialer, med streng kontroll av bruk av kjemikalier, og med så liten miljøbelastning som mulig. Resultatet er boliger som er energieffektive, har godt inneklima, og som også kvalifiserer til grønne lån med lave renter i DnB. 

84 % ønsker seg en miljøvennlig bolig

«YouGov, et globalt meningsmålingsselskap, kom frem til i en undersøkelse at 84 % av de spurte ønsker å bo i en miljøvennlig bolig», fortalte Hilde Vatne. «Så vi tror at Bergerløkka – også av den grunn – vil bli foretrukket av både nåværende og fremtidige askerbøringer!»

I mai i år, startet salget av de tre første blokkene, de innerste tunene. Og så langt er det ca. 60 kjøpere som har valgt Bergerløkka som sitt neste sted å bo.

«Noen av dere er her i dag! Dere ønskes særskilt velkommen til dette første spadetaket», sa Hilde Vatne avslutningsvis.

Sammen kan vi redde verden litt hver dag

Og som en påminnelse om JMs miljøambisjoner og miljøprofil overrakte regiondirektør Hilde Vatne ordfører Lene Conradi en gjenbruksbag laget av gamle reklameseil fra JM og knappetelt fra Forsvaret. JM har utviklet bagen sammen med en arbeidsbedrift som tilbyr varig tilrettelagt arbeid. Den er et symbol på at JM sammen med Svanemerket kan redde verden litt hver dag.  

 

Svaret er kontroll

Nå som JM svanemerker alle sine nye boliger er det stadig flere som lurer på hvordan vi jobber for å klare dette. Svaret er ganske enkelt; vi må ha kontroll. 
LES MER OM DETTE HER

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid