JM does not take responsibility for the translation
84% ønsker seg en miljøvennlig bolig

84% ønsker seg en miljøvennlig bolig

– JM skal utelukkende bygge svanemerkede boliger heretter, sa Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge, under et boligseminar i regi av Svanemerket.

07.12.2018

Under seminaret – hvor miljø og boligbygging var hovedtema – ble en fersk undersøkelse gjort av YouGov for Svanemerket presentert.

Flertallet ønsker seg miljøvennlig bolig

Undersøkelsen viser at 84 % vil gjerne bo miljøvennlig, og Martin Asp redegjorde derfor for hvilke vurderinger som ligger til grunn for JMs valg om at alt konsernet bygger være Svanemerket.

«JM har allerede 4 norske svanemerkede prosjekter i oppstart», fortalte Martin Asp. «Det er Leidarkollen i Bergen, Strandholmen i Holmestrand, Bergerløkka i Asker og Prestrødalléen i Tønsberg.»

6 av 10 ville valgt en svanemerket bolig

Det er et signifikant funn at 84 % ønsker å bo i en miljøvennlig bolig, sa Anita Winsnes, direktør i Svanemerket, da hun presenterte funnene i undersøkelsen for seminardeltakerne.

«Folk flest (84 %) synes det er vanskelig å avgjøre om en bolig er miljøvennlig eller ikke», fortalte Anita Winsnes. «Svanemerket skal gjøre dette enkelt for dem, og det mener 76 % av de spurte at Svanemerket allerede gjør.»

45 % av de spurte foretrekker Svanemerket fremfor andre miljømerkeordninger. BREEAM-NOR er det kun 5 % som nevner, og det viser at for privatkunden er Svanemerket mer kjent enn andre sertifiseringer relatert til byggebransjen, og det gir Svanemerket en stor fordel.

JM har fulgt miljøgaten frem til svanemerkede boliger

Martin Asp fortalte videre i sitt foredrag at JM startet allerede i 1986 med å sette søkelyset på ulike miljøsaker. JM har jobbet med alt fra energi- og miljøhus til gjenvinning og standardiserte leveranser.

«Det er viktig at vi som boligbyggere legger merke til at 78 % av de spurte i denne undersøkelsen sier at det er avgjørende for dem at merkeordninger er objektive og uavhengige av produktene de sertifiserer», påpekte Martin Asp. «Og at 76 % mener at Svanemerket gjør det enkelt for dem å ta gode miljøvalg.»

Hårete mål

JM satte seg som mål at de skulle ligge 25 % over myndighetenes energikrav innen 2008 i Sverige og innen 2012 i Norge. Det klarte de.

«Vi jobber med å vurdere alle leverandører, og i begynnelsen av 2018 innførte vi Svanen, og i slutten av 2018 fortsatte vi videre med FNs bærekraftsmål», fortalte Martin Asp. «JM har plukket ut 8 av de 17 målene som vi synes er passer i vår bedrift, og vi har målsatt dem.»

Martin Asp fortalte videre at FNs 17 mål er med på å tydeliggjøre JMs egne mål om bærekraft. JM standardiserer nå leveransene i alle boligprosjekter – JM liker struktur, og har laget ikeamanualer for byggeleder til alt som skal monteres på byggeplass.

«Dette gjør at vi kan handle stort når vi gjør innkjøp», sa Martin Asp. «Alle JMs boliger skal ha samme takhøyde, samme trappehus, samme heiser, samme kjøkkenleverandører. Da kan vi gjøre innkjøp som å kjøpe 4000 heiser istedenfor å bare kjøpe til et enkelt boligprosjekt av gangen.»

Grønne miljøtall

55% ville valgt en miljøvennlig bolig fremfor en som ikke er det ifølge YouGovs undersøkelse. 53 % ville valgt miljøvennlig bolig for å beskytte seg og sin familie fra helse- og miljøfarlige stoffer, 34 % for å være sikker på at boligbygger er seriøs, og 29 % sier de ville valgt det grønne alternativet for å få en bolig av god kvalitet.

Ord er billig – handling koster

Inneklima er viktig for de spurte i undersøkelsen, og 90 % av dem er opptatt av å unngå helse- og miljøskadelige stoffer.

Tormod Lien, markedsrådgiver i Svanemerket, snakket om hvor godt redskap dette er for dem som ikke bare vil prate, men også bygge mer miljøvennlig. Svanemerkets helhetlige, strenge og konkrete krav bidrar til å omsette miljøambisjoner til praksis.

«Resultatet blir boliger som er energieffektive, har godt inneklima og strengt kontrollert bruk av kjemikalier», sa Tormod Lien. «Svanemerket er kjent for 94 prosent av befolkningen, og er et godt valg for alle som vil kommunisere at deres produkt er et godt miljøvalg.»

Bygg og rom skaper helhet for oss mennesker

Martin Gran, partner i arkitektfirmaet Snøhetta – fortalte i sitt innlegg om at de ønsker å skape omgivelser for hele mennesket, og at sosial bærekraft er svært viktig.

Et godt eksempel på dette er fasaden på et spektakulært kulturhus Snøhetta har bygget i Saudi-Arabia med vann som sirkulerer i veggene og regulerer temperaturen.

«Bærekraft for Snøhetta er også å ha kvinnelige byggeledere på prosjektene», sa Martin Gran. «Det er med på å signalisere likestilling og være forbilder for kvinner der det trengs.»   

Svaret er kontroll 

Nå som JM svanemerker alle sine nye boliger er det stadig flere som lurer på hvordan vi jobber for å klare dette. Svaret er ganske enkelt; vi må ha kontroll.  LES MER OM DETTE HER

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid