JM does not take responsibility for the translation

Svenske med norsk storeier øker i Norge

Nyhet 07.02.2019 10.33

Bygde 634 boliger i Norge i fjor.

Med OBOS som største eier, skal den svenske børsnoterte boligbyggeren JM ta enda mer av det norske marked. På konsernbasis faller inntekter og resultat.

Den svenske boligbyggeren JM bygde i fjor 634 boliger i Norge, og har etablert seg i Stor-Oslo, Vestfold, Bergen og Stavanger. I år håper selskapet å komme i gang med bygging i Trondheim.

- Vi kom inn i Norge gjennom kjøpet av Byggholt, som den gang hadde 300 millioner i omsetning. I fjor lå den på 3 milliarder svenske kroner, sier adm. direktør i JM Norge, Martin Asp. Mellom 80 og 85 prosent av boligene selskapet selger, er leiligheter. - Småhus bygger vi hovedsaklig i Vestfold, sier han.

OBOS største eier

JM har siden august i fjor sett at OBOS har kjøpt seg kraftig opp i selskapet, og er nå største aksjonær med 15,1 prosent av aksjene.

- OBOS har vært inne på eiersiden en gang tidligere også. At de er norske er bra, det gir oss litt mer oppmerksomhet på det norske markedet, sier Asp.

JM var tidligere inne i Danmark, men har trukket seg ut. Stockholm er det største markedet, men resten av Sverige, Norge og Finland står for 57 prosent av selskapets driftsresultat. Det svenske boligmarkedet har vært tungt det siste året, og spesielt Stockholms-prisene har falt.

- Fjerde kvartal var det beste for oss i Stockholm siden andre kvartal i 2017. I Sverige var det et ganske bra marked generelt. Mens det gikk ned i Oslo i 2017 etter en voldsom oppgang i 2016, falt det i Stockholm da Oslo steg, sier Asp.

Stabilt i Helsingfors

I Finlands hovedstad er det et helt annet marked. - Helsingfors er veldig stabilt. Ser man 15 år bakover, har den årlige prisveksten ligget jevnt rundt 2 prosent årlig, sier Asp.

De største prosjektene JM har på gang i Norge, er Entréen i Lørenskog, rett nord for Oslo, og Bergerløkka i Asker.

I Lørenskog skal selskapet bygge 300 leiligheter, hvorav 200 er solgt, mens i Asker skal en helt ny bydel utvikles for rundt 10 milliarder kroner. Her er også Ferd Eiendom, AF Gruppen og T. Klaveness Eiendom, samt Eiffel Eiendom inne. De står for hver sine selvstendige byggeprosjekter.

Bergerløkka er det største prosjektet for nye boliger i Asker noensinne, med rundt 1.650 boliger på et tomteområde på 190 mål, og JM er største utbygger med 570 planlagte leiligheter.

Svak aksjeutvikling

JM-aksjen nådde sitt høyeste nivå i mars 2017 med 329,40 svenske kroner. Tirsdag ble den handlet på 181,30 svenske kroner. På konsernbasis hadde JM i fjor 16,1 milliarder svenske kroner i omsetning, en nedgang fra 17,0 milliarder året før. Driftsmarginen falt fra 13,9 prosent til 11,7 prosent, og resultatet etter skatt gikk ned fra 2,19 milliarder i 2017 til 1,43 milliarder svenske kroner i fjor. JM NORGE (Mill. SEK) Driftsinntekter Driftsresultat 2018 2017 2.987 2.777 278,0 265,0 

BILLEDTEKST: BYGGER MEST LEILIGHETER: Av de 634 boligene JM Norge og adm. direktør Martin Asp bygde og solgte i fjor, er 80-85 prosent leiligheter. 

BILLEDTEKST: STØRSTE EIER: OBOS og konsernsjef Daniel K. Siraj eier 15,1 prosent av JM. 

BILLEDTEKST: 300 BOLIGER: Entréen i Lørenskog. 

BILLEDTEKST: 570 BOLIGER: JM skal bygge 570 av de tenkte 1.650 boligene på Bergerløkka i Asker.

KAARE MARTIN GRANERUD

Les her: Hele artikkelen i Finansavisen i PDF