JM does not take responsibility for the translation

JM reduserer høyder og antall boliger på Husebyplatået

Nyhet 27.02.2019 11.04

- I vårt nye forslag har vi tilpasset prosjektet basert blant annet på tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten og dialogen med både nærmiljøet og politikere.

- Samtidig har vi brukt mye tid på å ta vare på historien og få en bedre tilpassing til terreng og omgivelser. Vi får også en tydeligere miljøprofil ved at JM nå svanemerker alle sine bygg samt at vi ser på mulighet til mer gjenbruk. I forrige omgang var man bevisst på å skape det vi mente var spennende kontraster. Nå har vi gått andre veien og er på jakt etter harmoni med omgivelsene, åpner daglig leder av Husebyplatået AS, Tom Bratlie.

Les mer her: Hele artikkelen i Akersposten