JM does not take responsibility for the translation

Per Grothaug - Superveteranen i JM

Nyhet 26.10.2018 13.01

I nesten 65 år har Per Grothaug viet sitt liv til bygg- og anleggsbransjen. Den joviale hornindølen nærmer seg 80 år, og teller nå på knappene om han kanskje skal tre inn i pensjonistenes rekker neste år. Les artikkelen om vår spreke kollega i oktobernummeret av Byggfakta.

Bjørn Labergs leder:

«Old-timer» til inspirasjon

TENK DEG EN HYGGELIG hornindøl. Snart er 80, med to hofteproteser og en 65 år lang yrkeskarriere i bygg- og anleggsbransjen i kroppen, og med en fortid som montør, klatrende i 50 meter høye kraftlinjemaster, uten sikring. Fremdeles yrkesaktiv i 100 prosent stilling. Hadde ikke det vært et selvskrevet intervjuobjekt i denne utgaven av Byggfakta?

JO NETTOPP. Da vi fikk nyss om at Per Grothaug, i en alder av 79, har ansvar for alt av grunnarbeid, spunt, betong og ju neim it, hos boligutvikler og entreprenøren JM, måtte vi jo ha en prat med ham. For det er noe bent frem rørende ved «old-timere» som Per, som tross små helseutfordringer en 79 åring gjerne har, ønsker å bidra med sin kompetanse. På heltid!

HELDIG ER MEDARBEIDERNE i JM, som kan å ha en jovial superveteran som Per Grothaug tilgjengelig, som kan dele sin kunnskap og unike erfaring. Stor kred også til ledelsen i JM, som virkelig har skjønt verdien av å ha en personalpolitikk som ivaretar senior medarbeidere. Alt for mange eldre arbeidstakere opplever nemlig å bli overflødiggjort ved omstrukturereringer eller i nedbemanningsprosesser.

JM HAR TVERT IMOT lagt til rette for å beholde en uvurderlig ressursperson, så lenge som mulig. Dette burde inspirere andre arbeidsgivere og arbeidstakere til å få til noe tilsvarende. Godvilje og motivasjon er en god begynnelse. Fortsettelsen kan bli en glad-sak a la Per.

God lesning! Bjørn Laberg, Redaktør Byggfakta

Les hele artikkelen her:

JMs spreke superveteran - Per Grothaug i Byggfakta oktober 2018.pdf