JM does not take responsibility for the translation

JM Norge forlenger avtalen med Byggmakker

Nyhet 25.09.2018 14.39

Byggmakker skal i to nye år fortsette som leverandør til JM Norge. Den nye avtalen har en totalverdi på 100 millioner kroner.

Byggmakker skal med denne avtalen fortsette levere trelast, byggevarer, verktøy og festemidler til JM Norge sine ulike boligprosjekter.
 
- Denne avtalen er viktig for Byggmakker, ikke minst fordi den anerkjenner det arbeidet vi har levert i inneværende avtaleperiode, blant annet Grefsen stasjon, Elvekvartalet og Løkkehagen. Det har vært viktig for oss å levere på de kvalitetskravene JM Norge stiller til sine leverandører, særlig knyttet til god logistikk, administrative rutiner, oppfølging og kompetanse. Vi opplever det som en stor tillitserklæring at vi nå kan bygge videre på det arbeidet vi allerede har gjort, sier kjededirektør Raymond Gabrielsen i Byggmakker Handel AS i en pressemelding.
 
Strategiske og langsiktige rammeavtaler er den valgte innkjøpsstrategien for JM Norge. 
- Vi har valgt å i størst mulig grad standardisere vårt grunnprodukt og gjennom dette oppnå høy kundeverdi, ha god kontroll på kostnadene og sikre gjennomføring av våre miljø- og kvalitetskrav. I produksjonssammenheng arbeider vi etter Lean filosofien. Det er derfor helt sentralt i et samarbeid at våre leverandører i tillegg til konkurransedyktige betingelser, leverer på gode logistikkrutiner, kan levere tidsbestemt og tilby leilighetspakkede leveranser. Byggmakker har i mange år innfridd og vi har funnet frem til en meget god samarbeidsform. Vi er glade for å ha funnet et fortsatt godt grunnlag for samarbeid med Byggmakker fremover, sier direktør for Virksomhetsutvikling og Innkjøp Yvonne Høgetveit i JM Norge  
 

Vekstambisjoner 

Ifølge Gabrielsen er avtalen med JM Norge også viktig på grunn av JM Norges vekstambisjoner. 
- JM Norge har regionskontorer i områder hvor også Byggmakker har planer for vekst. Så selv om det det til nå har vært Byggmakker Høvellast på Lillestrøm som har levert hovedtyngden av volumet, er kjeden nå i posisjon for et tettere og utvidet samarbeid i flere regioner på landsbasis. Og selv om leveransen i all hovedsak skal skje rett ut på byggeplass vil det nok også bli noe supplering fra butikk, sier Gabrielsen.
 

Miljø blir viktig

For både JM Norge og Byggmakker er miljø og bærekraft viktige strategiske satsningsområder. 
- Vi blir inspirert av å jobbe med en aktør som kontinuerlig utfordrer eksisterende standarder, og som ønsker å utvikle seg selv og sine samarbeidspartnere. Et godt eksempel på dette er miljøarbeidet til JM Norge. De er det første nordiske boligselskapet som svanemerker hele konsernets produksjon av egne boliger. På dette området har vi både felles forståelse og felles mål om svanemerkede prosjekter, sier Gabrielsen.