JM does not take responsibility for the translation

Organisasjon

JM Norge AS er organisert i tre regioner:

  • Region Oslo dekker Oslo og Akershus med avdelingskontor på Lilleaker.
  • Region Syd dekker Buskerud, Telemark og Vestfold med avdelingskontor i Tønsberg.
  • Region Vest har avdelingskontorer i Stavanger, Bergen og Trondheim.

Alle våre regioner besitter solid kompetanse innen akkvisisjon, prosjektering, salg/markedsføring og produksjon. I Oslo-regionen utføres vitale deler av byggearbeidene med egne fagarbeidere og med egen byggeplassadministrasjon.

Økonomi- og regnskapsoppgaver samt støttefunksjoner for innkjøp, HR, markedskommunikasjon, IT, kvalitetsstyring og HMS er samlet på hovedkontoret på Lilleaker hvor også administrerende direktør sitter.

En desentralisert organisasjon med tydelig delegert resultat- og markedsansvar har skapt en sterk og effektiv forretningskultur i JM.

JM Norge AS eies av svenske JM AB. JM AB er en av Nordens største boligutviklere og har bygget boliger i Sverige siden 1945.

Les mer om JM AB her >>

JM Entreprenør AS ble skilt ut som eget selskap i april 2018, og har kontor på Romerike.

Les mer om JM Entreprenør AS her >>