JM does not take responsibility for the translation

Litt om morselskapet JM AB

JM Norge AS eies av det børsnoterte boligselskapet JM AB og har en årlig omsetning på ca 13 mrd SEK. JM AB driver virksomhet i Danmark, Belgia, Finland i tillegg til Sverige og i Norge.

Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med tyngdepunkt på storbyområder og universitetsområder i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Belgia.

Prosjektene er ofte store og komplekse og nye bydeler vokser frem. Et eksempel på boliger i Stockholm er Liljeholmskajen, på bildet, som er et av JMs største prosjekt. Her oppleves bymiljø og naturopplevelser i fin balanse.

Holdbar samfunnsbygging

JMs arbeid bidrar til å skape velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker; husene som JM bygger i dag skal stå i minst 100 år. Hvordan vi håndterer miljøet i dag kommer å sette sine spor langt frem i tiden.

Med 70 års erfaring

Fremgangsrik prosjektutvikling forutsetter kompetanse i alt fra å håndtere tomt – og eiendomsoppkjøp, prosjektering og planprosesser til produksjon og salg.

JM har 70 års erfaring i å beherske denne helheten på en verdiskapende måte, ikke minst gjennom nær kontakt med de som til slutt kjøper boligene.

 Les mer om JM AB på jm.se