JM does not take responsibility for the translation

Litt om morselskapet JM AB

JM Norge AS eies av det børsnoterte boligselskapet JM AB. JM AB driver virksomhet i Finland, Sverige og i Norge.

Virksomheten er fokusert på nyproduksjon av boliger med tyngdepunkt på storbyområder og universitetsområder i Sverige, Norge og Finland.

Prosjektene er ofte store og komplekse og nye bydeler vokser frem. Et eksempel på boliger i Stockholm er Liljeholmskajen, på bildet, som er et av JMs største prosjekt. Her oppleves bymiljø og naturopplevelser i fin balanse.

Holdbar samfunnsbygging

JMs arbeid bidrar til å skape velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker; husene som JM bygger i dag skal stå i minst 100 år. Hvordan vi håndterer miljøet i dag kommer å sette sine spor langt frem i tiden.

Mer enn 70 års erfaring

Fremgangsrik prosjektutvikling forutsetter kompetanse i alt fra å håndtere tomt – og eiendomsoppkjøp, prosjektering og planprosesser til produksjon og salg.

JM har mer enn 70 års erfaring i å beherske denne helheten på en verdiskapende måte, ikke minst gjennom nær kontakt med de som til slutt kjøper boligene.

 Les mer om JM AB på jm.se