JM does not take responsibility for the translation

Slik jobber vi med bærekraft

JMs bærekraftsarbeid er basert på vår bærekraftspolicy som beskriver det engasjementet og ambisjonene konsernet har i forhold til bærekraft. Gjennom analyser av vår virksomhet har vi identifisert en rekke aspekter innenfor bærekraft som vi mener er viktige. Bærekraft er også viktig for langsiktig verdiskaping, som vi i JM jobber for å forbedre.

 

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraft i JM

Vi er 25% bedre

Alle JM-boliger er 25% bedre enn det myndighetene krever når det gjelder tilført energi. Men hva betyr dette og hva vil det si for deg som boligkjøper?

Les mer om hva dette betyr for deg

Vi gjør dette gjennom å

• Føre opp bygg med gode bomiljøer og  tilføre miljøverdier i by- og landskapsbildet

• Arbeide på en strukturert og systematisk måte som leder til stadige miljø- og kvalitetsforbedringer

• Forebygge forekomst og spredning av forurensninger, samt øke medarbeidernes kunnskap innen kvalitets- og miljøområdet

• Drive vårt miljøarbeid utover gjeldende myndighetskrav

Noen av JMs tiltak

• Lavenergiboliger som er 25 % bedre enn myndighetskravet til tilført energi.

• Meget god isolering, balansert ventilasjon og strengere krav til tetthet gjør at boligen får en jevnere temperaturfordeling og bedre inneklima.

• Alternativ energiforsyning som solfanger, varmepumper, pellets eller fjernvarme.

Les mer om våre tiltak

Kjell Kvarekvål
Leder for Markedskommunikasjon
JM Norge
+4792812319

kjell.kvarekval@jm.no