JM does not take responsibility for the translation

Miljø

JM vil i alle sine aktiviteter fremme et langsiktig kvalitets- og miljøarbeid. Vi tar utgangspunkt i kundens behov og ønsker, å arbeide for en bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi gjør dette gjennom å:

• Bevare og tilføre miljøverdier i by- og landskapsbildet.

• Føre opp bygg med gode bomiljøer.

• Arbeide på en strukturert og systematisk måte som leder til stadige miljø- og kvalitetsforbedringer.

• Forebygge forekomst og spredning av forurensninger samt øke medarbeidernes kunnskap innen kvalitets- og miljøområdet.

• Drive vårt miljøarbeid utover gjeldende myndighetskrav.

Noen av JMs utvalgte tiltak:

Lavenergiboliger som er 25 % bedre enn myndighetskravet beskrevet i TEK10.

I byggeprosessen, høyere sorteringsgrad av avfall og internkrav til lavere avfallsmengde enn myndighetskravet.

 Innen transport benyttes firmabiler med lavutslipp og det er utstrakt bruk av videokonferanser for å redusere flyreiser og annen langtransport.

Les mer om JM lavenergiboliger »