JM does not take responsibility for the translation

Hos JM tar vi arbeidsmiljøet på alvor

Vi har trygge, sikre arbeidsplasser og et sunt og godt arbeidsmiljø.

Vi legger vekt på god planlegging. Alle risikoforhold belyses, og med kontinuerlige tiltak og oppfølging av disse. Dette kan være tiltak for å unngå ulykker, unngå kontakt med helseskadelige stoffer, samt å begrense den fysiske slitasjen på våre medarbeidere.

Hos JM skal alle jobbe for å unngå ulykker og redusere sykefravær. Vi bryr oss om hverandre.