JM does not take responsibility for the translation

Etikk og verdier

Retningslinjene er laget for å støtte den enkelte medarbeider i sin rolle i JM. Dette gjelder beslutninger relatert til arbeidsoppgaver som forholdsregler for relasjoner mellom medarbeidere, leverandører og kunder.

Utdrag etiske retningslinjer

Verner om våre medarbeidere
I JM har vi respekt for hver enkelt av våre medarbeidere og aksepterer ikke diskriminering.

Ansvarsfulle
I JM verner vi om vårt varemerke og renommé ved å unngå kortsiktige løsninger, holder hva vi lover og følger gjeldende lovgivning.

Seriøse avtaler
I JM inngår vi avtaler som ivaretar alle parters interesser – og etterlever og respekterer de avtaler og overenskomster som er inngått.

Forretningsmessig opptreden uten personlig vinning
I JM gir eller mottar vi ikke kostbare gaver til eller fra leverandører og forretningsforbindelser - og vi har full åpenhet der vi blir invitert til reiser og arrangementer.

 

               


Fullstendige retningslinjer for JMs verdigrunnlag (kjerneverdier, etiske retningslinjer og hverdagsregler) kan lastes ned her »