JM does not take responsibility for the translation

Logg inn på Mine Sider

Som VIP-kunde får du fortrinnsrett til å kjøpe JM-bolig. Det spiller ingen rolle når i VIP-perioden du gjør ditt boligvalg, da det er datoen du registrerte deg som VIP-kunde som er avgjørende for tildelingen.

Logg inn