JM does not take responsibility for the translation

Selskaper i JM som kan motta EHF-faktura

Listen under viser hvilke av JMs konsernselskaper som kan motta EHF-faktura og hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes:

Selskap

Organisasjons­nummer

JM Norge AS

829 350 122

Grefsen Utvikling AS

982 913 209

JM Norge Entreprenør AS

934 787 889

Strømmen Sentrum AS

911 662 256

Lillestrøm Kvartal 37 AS

935 267 269

Husebyplatået AS

913 864 948