JM does not take responsibility for the translation

Referanse og kostnadsbærer

I EHF-formatet skal disse plasseres i følgende felt:

Referanse:

Referanse (dvs. navn på bestiller fra JM Norge) skal plasseres i feltet "Deres referanse"(AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID) i EHF-fakturaen.

Kostnadsbærer:

Kostnadsbærer skal plasseres i feltet "Bestillingsnr." (OrderReference) i EHF-fakturaen. Kostnadsbærer kan være (1 av disse 3):

Prosjektelement: (alltid punktum (.) etter startbokstav, og etter siffer nr. 6 – se eks.)

P.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)

E.1xxxxx.x.x (x=siffer mellom 0-9, prosjektnummer kan være lengre/kortere enn eks.)

NB! Merk at prosjektelement på formatet P.1xxxxx ikke er gyldig, eksempel på gyldige prosjektelement kan være P.1xxxxx.x / P.1xxxxx.x.x / P.1xxxxx.x.x.x / E.1xxxxx.x / E.1xxxxx.x.x

Kostnadssted: Kxxxxx (alltid bokstaven K etterfulgt av 5 siffer)

Eiendomsnummer: Fxxxxx (alltid bokstaven F etterfulgt av 5 siffer)