JM does not take responsibility for the translation

Kundeservice

Vi i JM legger stor vekt på å bygge boliger av høy kvalitet. Likevel kan det være at du oppdager noe du trenger å melde fra om.

For raskest mulig saksbehandling ber vi deg om å melde eventuelle feil til:

kundeservice@jm.no 

Oppgi hvor i boligen feilen er, og beskriv så nøyaktig du kan hva problemet består i. For at vi best mulig skal kunne hjelpe deg, er det viktig at du oppgir:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • Gateadresse, postnummer, poststed
  • Bolignummer (på dørkarmen til ytterdøren i boligen)

Postadresse: JM Kundeservice, Postboks 453, 1327 Lysaker

Har du spørsmål kan du ringe Kundeservice på telefon +47 404 98 999
mellom kl 08:00 og 16:00 mandag - fredag.

Skulle det skje noe i boligen din som krever akutt utrykning, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt, alternativt brannvesen/rørlegger/elektriker. Informer også Sameiet og naboene dine, hvis de blir påvirket av hendelsen.

Se vedlikeholdsfilmer om hvordan du kan ta godt vare på boligen din