JM does not take responsibility for the translation

Utefunksjonær

Arbeidsleder tømmer / betong
Planlegger og leder arbeidet for arbeidslaget på byggeplassen. Passer på at nødvendige materialer er på plass til rett tid. Kan ha bakgrunn som håndverker eller ingeniør.

Anleggsleder
Leder hele virksomheten på byggeplassen. Ansvarlig for fremdrift, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygget. Dette er en person med lang erfaring og teknisk utdannelse.