JM does not take responsibility for the translation

Funksjonær

Prosjektleder
Totalansvaret for byggeplassens økonomi og gjennomføring. Herunder avtaleinngåelse og kontraktsoppfølging av underentreprenører. Ofte ansvar for flere prosjekter.

Prosjektsjef
Er JMs byggherrerepresentant og prosjektets øverste leder. Har totalansvar for hele prosjektets økonomi.

Prosjektingeniør
Er ofte en nyutdannet ingeniør som er på byggeplass for å lære gjennom mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Prosjekteringsleder
Har ansvar for prosjektets prosjektering og planlegging, samt ansvar for myndighetsbehandling. Herunder avtaleinngåelse og kontraktsinngåelse med eksterne ressurser.

Innredningsansvarlig
Ansvar for å administrere kundens innredningsvalg i et boligprosjekt. Det innebærer å påse at kunden får tilbud om selv å påvirke innredningen i sin bolig, samt bidra til en god samordning mellom kunder, leverandør og produksjonen.

Stabsfunksjoner
I stabsfunksjon har vi en rekke avdelinger som støtter JMs kjernevirksomhet, som Forretningsstøtte, Personal/HR, Juridisk avdeling, Markedskommunikasjon og Økonomi.