JM does not take responsibility for the translation

Fagarbeider

Betongarbeidere
En gruppe håndverkere som bygger grunnmurer, vegger, dekker etc. i betong.

Snekkere
Dette er i dag den største gruppen av fagarbeidere. De bygger reisverk, gipsvegger, monterer dører og vinduer. Innredningssnekkere monterer de garderober, kjøkken og innredningsdetaljer.

Bas tømmer / betong
En medarbeider med stor erfaring som leder et arbeidslag og selv deltar i utførelsen.