JM does not take responsibility for the translation

Yrker i JM

Hos oss finnes det mange yrkeskategorier. Noen av dem finner du her:

Betongarbeidere
En gruppe håndverkere som bygger grunnmurer, vegger, dekker etc. i betong.

Snekkere
Dette er i dag den største gruppen av fagarbeidere. De bygger reisverk, gipsvegger, monterer dører og vinduer. Innredningssnekkere monterer de garderober, kjøkken og innredningsdetaljer.

Bas tømmer/betong
En medarbeider med stor erfaring som leder et arbeidslag og selv deltar i utførelsen.

 

Arbeidsleder tømmer/betong
Planlegger og leder arbeidet for arbeidslaget på byggeplassen. Passer på at nødvendige materialer er på plass til rett tid. Kan ha bakgrunn som håndverker eller ingeniør.

Anleggsleder
Leder hele virksomheten på byggeplassen. Ansvarlig for fremdrift, arbeidsmiljø og sikkerhet på bygget. Dette er en person med lang erfaring og teknisk utdannelse.

Prosjektleder
Totalansvaret for byggeplassens økonomi og gjennomføring. Herunder avtaleinngåelse og kontraktsoppfølging av underentreprenører. Ofte ansvar for flere prosjekter.

 

Prosjektsjef
Er JMs byggherrerepresentant og prosjektets øverste leder. Har totalansvar for hele prosjektets økonomi.

Prosjektingeniør
Er ofte en nyutdannet ingeniør som er på byggeplass for å lære gjennom mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Prosjekteringsleder
Har ansvar for prosjektets prosjektering og planlegging, samt ansvar for myndighetsbehandling. Herunder avtaleinngåelse og kontraktsinngåelse med eksterne ressurser.

 

Innredningsansvarlig
Ansvar for å administrere kundens innredningsvalg i et boligprosjekt. Det innebærer å påse at kunden får tilbud om selv å påvirke innredningen i sin bolig, samt bidra til en god samordning mellom kunder, leverandør og produksjonen.

Stabsfunksjoner
I stabsfunksjon har vi en rekke avdelinger som støtter JMs kjernevirksomhet, som Forretningsstøtte, HR, Juridisk avdeling, Markedskommunikasjon og Økonomi.