JM does not take responsibility for the translation

ANSATTGODER

Det skal kjennes godt å jobbe i JM. Derfor har vi utviklet en gunstig pakke med ansattgoder.

Vi tilbyr våre ansatte:

•Rabattfordeler på sentralt inngåtte innkjøpsavtaler
•Avtalefestet pensjon (AFP)
•Helseforsikring
•Treningstilskudd
•Firmaleilighet
•50 % refusjon på inntil 10 fysikalske behandlinger per år
•5 ukers ferie