JM does not take responsibility for the translation

Student

En måte å bli kjent med JM Norge på er å ha praksisplass eller skrive eksamensoppgave hos oss. Du kan også møte oss på karrieredager rundt om i landet. JM tilbyr også et traineeprogram for å sikre framtidig kompetanse og lederbehov.

Her kan du lese mer om hva vi tilbyr under din studentperiode og hvilke karrieredager JM Norge besøker i løpet av året. Du vil også kunne lese mer om vårt traineeprogram på vår Traineeside »