JM does not take responsibility for the translation

Hvorfor velge oss?

Vårt overgripende mål er å skape verdi for våre kunder gjennom godt håndverk og gjennomføring til rett tid, rett kvalitet og rett kostnad. Dette har vi gjort siden starten på 50-tallet, og vi har også mottatt flere prestisjefylte priser for vårt arbeid.

Kompetente medarbeidere
Våre medarbeidere besitter solid fagkunnskap. En av JMs enkeltstående styrker sett fra kundenes ståsted er våre dyktige prosjektledere. De omtales i rosende ordelag i målinger og beundres for sin evne til å

• ha oversikt over helheten i et prosjekt
• forstå kundens ønsker og behov
• håndtere avvik raskt
• finne gode løsninger som fører til kundens tilfredshet og sikrer fremdrift i prosjektet.


Rasjonell drift
I tillegg til kompetente medarbeidere, er vi en bedrift som har fokus på produksjon og rasjonell byggeplassdrift, og vi har resultatfokus i alt vårt arbeid. Vi har utviklet vårt eget virksomhetssystem som sikrer at prosjektets mål oppnås, samt at myndighetskrav ivaretas. Dette gir oss en høy gjennomføringsevne, og vi kan vise til mange vellykkede prosjekter.

 

Lang fartstid, stadig utvikling

JMs er en aktør med lang erfaring innen prosjektutvikling og entreprenørskap. Foruten vår unike erfaring, jobber vi hver dag for å høyne og være oppdatert på byggeprinsipper, fagkompetanse og samfunnstrender.
Her kan du lese mer om JMs historie »

 

STARTbank-godkjent

JM Norge AS er godkjent STARTbank-medlem. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge. Registeret er til støtte for seriøse leverandører og innehar oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Intensjonen er en ren og ryddig byggebransje.

Gjennomføring i alle ledd
Vi stiller høye krav til oss selv, og like høye krav til våre underleverandører. Vårt medlemskap i STARTbank er en trygghet for våre oppdragsgivere, samtidig som det kommuniserer kvalitetsnivået vårt.

Godkjent STARTbank medlem


Kundene våre fortsetter å velge oss

Vi er stolte av at flere av våre kunder ønsker å benytte seg av oss igjen og igjen.
Som en del av vårt virksomhetssystem lar vi oss årlig måle av våre kunder av et uavhengig byrå. Godt arbeid i vår bransje defineres ut i fra følgende faktorer:

• Levert på tiden
• Ferdig i henhold til spesifikasjon når det leveres
• I henhold til avtalt budsjett

Måling av fornøyd kundeindeks viser at JM har svært fornøyde kunder. Indekstallet for 2012 viste 79/100 poeng, og målet er å hele tiden å bli bedre.

Vi har blitt hedret

Årlig deler bransjen ut ulike priser for å hedre godt arbeid. Flere ganger har JM stukket avgårde med førsteplassen, her er våre seneste priser

Byggeskikkprisen 2010
Ble tildelt for vårt arbeid med Elveparken i Lillestrøm. I jurybegrunnelsen heter det blant annet at «bebyggelsesmønsteret utnytter på en overbevisende måte tomtas kvaliteter mht. utsikt, sol og blågrønt preg og sikrer klart definerte, trygge og solfylte uterom for lek og opphold».
Du kan lese mer om boligprosjektet Elveparken her »

Årets Romeriksbedrift 2007
Kriteriet for å bli nominert er at bedriften eller institusjonen siste år har gjort en ekstra innsats for å fremme næringslivet i alle kommuner på Romerike.

Betongelementsprisen 2006
Ble tildelt etter vårt arbeid med Statens havarikommisjon i Lillestrøm.
Du kan lese mer om byggeprosjektet her »

Byggeskikkprisen 2006
Pusset opp og fornyet kvartalet med Lillestrøm Atrium og Storgata 1-5.
Les mer om prosjektet Lillestrøm Atrium her »
Les mer om prosjektet i Storgata 1-5 her »

Byggherreprisen 2005
Rehabilitering av Storgata 1-5 i Lillestrøm.
Du kan lese mer om rehabiliteringsprosjektet her »

Se bilder og les mer om våre referanseprosjekter her »