JM does not take responsibility for the translation

Vår historie

Vårt eventyr startet på to ulike kanter av Stor Oslo en gang på 1950-tallet. Byggholt i Bærum, og ØIE i Lørenskog. I 1998 og 2011 kjøpes henholdsvis Byggholt og ØIE opp av svenske JM. Sammen er vi en av Norges ledende totalentreprenør.

JM Entreprenør
Med dype røtter i Bærum og Lørenskog har vi god forankring i Stor Oslo. Denne bakgrunnen innebærer også at vi innehar en unik lokalkunnskap, men nå også med internasjonal tyngde.


1945   JM etableres av byggmester John Mattson i Sverige.
1957   Østlandske Ingeniør og Entreprenørforetak A/S (ØIE AS) stiftes av Egil A. Bråten og Even Dahl.
1959   Entreprenørforretningen Brekke og Holt A/S (Byggholt A/S) blir etablert av Jon Holt og Ole Brekke.
Fra 1950-70 tallet har samtlige byggelag voldsom suksess, og virksomhetene vokser.
1998    JM kjøper Byggholt A/S. Den norske avdelingen får navnet JM Byggholt.
2011    JM kjøper ØIE A/S.
2013   1. januar - ØIE A/S fusjoneres inn i JM Norge A/S under navnet region Oslo Nord.
JM region Oslo Nord består av både egenregi boligutvikling og entreprenørvirksomhet.
2013   1. desember -  JM region Oslo Nord deles i to. Boligutvikling og entreprenør skiller lag.
JM region Oslo Nord er nå kun JM Entreprenør.

 For utfyllende informasjon om JM AB anbefaler vi å besøke jm.se/historik »