Policy for behandling av personopplysninger

JM har som målsetting å behandle alle personopplysninger med største forsiktighet og integritet. JM sine kunder skal alltid kunne kjenne seg sikre på at den personlige integriteten respekteres og at hans/hennes personopplysninger behandles med forsiktighet.

JM følger nasjonale retningslinjer for behandling av personopplysninger. Personopplysningsloven regulerer behandlingen av personopplysninger, og dette vil være ledesnor for de fleste av JM sine aktiviteter.

Informasjon
Personopplysninger inklusive data slik som navn og adresser du gir til JM, kommer til bli behandlet både manuelt og av datamaskiner.

De personopplysninger du gir oss, behandles med det formål å kunne gi deg den informasjon og de tjenester som du har bedt om, i markedsføringsformål samt for oppfølging av salg/produktutvikling.

JM kan komme til å utlevere ditt navn, e-postadresse og/eller postadresse til en tredjepart, for eksempel til distributører av våre produkter, for å kunne oppfylle ditt ønske. Disse vil på våre vegne sende deg den informasjon eller de produkter som du har vist interesse for.
Innleverte data kan overflyttes til forretningspartner, både innenlands og utenlands.
I følge Personopplysningsloven har du rett å få tilgang til, samt muligheten for å kunne rette dine personopplysninger. JM vil respektere denne rettighet så langt det er mulig for å kunne oppfylle sine juridiske forpliktelser.
Dette nettsted inneholder lenker til andre websider. Vi er ikke ansvarlig for innholdet på disse websidene og ikke heller for deres behandling av personopplysninger.

Dette nettstedet inneholder informasjonskapsler, såkalte cookies. Cookies benyttes for ulike funksjoner slik som bestilling av informasjonsmateriell og valg av språk.
Om du ikke aksepterer bruken av cookies kan du stenge av cookies via din nettlesers sikkerhetsinnstillinger. Dette innebærer at funksjonaliteten på siden kan begrenses.
Om du har noen spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger er du velkommen å kontakte oss.

OK