JM does not take responsibility for the translation

I Norges flotte hovedstad har JM Norge bygget boliger i mange år. JMs motto er «Hus du trives i» og gjennom årene er det blitt mange av de i Oslo, varierende i et bredt spekter av ulike design, kvaliteter og størrelser. Her ønsker vi å presentere noen av de mange boligprosjektene som har blitt bygget gjennom årene.


Built By JM