JM does not take responsibility for the translation

Biterudkollen

Biterud, Asker, Akershus

Biterudkollen ligger vakkert til på et lite høydedrag bare en kilometer nord for Asker sentrum. Bebyggelsen består av to lave boligblokker med store fine balkonger eller terrasser, underjordisk parkeringsanlegg med heis til alle leilighetsplan.

Mellom de to husene er det et privat hagetun med paviljong og en stor tunstein som har ligget på tomten siden forrige istid.

Det er utsikt i alle himmelretninger, og turområdene ligger tett på med Asker golfbane og vakre Vestmarka med badevann, turløper og skiløyper. Prosjektet var ferdigstilt sommeren 2012, og ble nominert til byggeskikkprisen i 2013.


Built By JM
/ 4

Se flere referanseprosjekter


Er du interessert i boligprosjekter i nærheten?

Se prosjekter i salg