Ikke bli lurt!

Mange velger å kjøpe nybolig for å unngå bruktboligenes skjulte feil og mangler. Det er likevel mye du bør tenke på når du skal kjøpe nybolig også. Her får du fem gode tips til ting du bør tenke på før du kjøper nybolig.

Bli kjent med utbyggeren

Alle skjønner at det er viktig å finne ut så mye som mulig om utbyggeren før man signerer kontrakt. Er dette et seriøst firma som man kan stole på, og har de erfaring med den type bygg hvor du skal kjøpe? Men hva skal man sjekke? Hvordan kan man finne ut mer om utbyggeren?

Dette bør du sjekke

Et bra sted å starte er årsrapporten til firmaet. Der står det hvor gammelt firmaet er, hvor mye det omsetter for og andre vesentlige tall som kan fortelle deg om dette er en seriøs utbygger eller ikke. Antall år i bransjen er viktig å sjekke, for du vil helst kjøpe av noen som både har lang erfaring og som vil være der i mange år etter overtakelse.

Huskeliste for hva du bør sjekke

Bedriftens sentrale tall - antall år i bransjen, antall prosjekter, geografisk størrelse, økonomisk størrelse

Innkjøp og innleie - hvilke tjenester leverer bedriften selv og hvor mye out-sourcer de til underleverandører

Fornøyde kunder - hvordan har bedriften gjort det på bransjemålinger, og hvordan omtales de på nett

Boligtvistnemnda legger ut sine protokoller på nett. Søkefunksjonen på siden deres er derimot ikke så god. Det letteste er å google boligtvistnemnda og navnet til utbyggeren. Da vil eventuelle protokoller fra nemnda komme opp.

 

Energimerking og myndighetskrav

Byggenæringen er i stadig utvikling, og både materialer og metoder endrer seg med årene. Myndighetene stiller også stadig nye krav og regler som utbyggere må følge. Men også innenfor regelverket er det forskjeller som du som kjøper bør vite om.

TEK-sertifisering og materialbruk

At bransjen er i konstant utvikling er en stor sikkerhet for oss som skal kjøpe bolig. I dag vet vi at asbest er helsefarlig, og stoffet har derfor vært forbudt i boligbygging siden 80-tallet. Men da stoffet først ble tatt i bruk ble det ansett som svært anvendelig fordi det både var varmeisolerende og brannsikkert, samtidig som fibrene var fleksible og sterke. I Norge er boligbransjen godt regulert og myndighetene stiller mange krav til nye boliger, blant annet til isolasjon, energieffektivitet og materialbruk. Det at en bolig oppfyller myndighetens krav betyr imidlertid ikke at den er best i klassen.

Myndighetenes krav ligger alltid litt etter utviklingen og de representerer et minstekrav for hva boligene må oppfylle. Dette gjelder for eksempel Forskrift om tekniske krav til byggverk, kjent som TEK-standarden. Den trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Akkurat nå er det TEK17 som gjelder. Kravene i TEK17 trådde i kraft 1. juli 2017 og opphevet kravene i TEK10. I følge Lovdata har TEK17 stort sett samme struktur som TEK10, men det er foretatt en opprydding og tydeliggjøring i flere av kapitlene. For søknader som er kommet inn til kommunen før 1. januar 2019 kan tiltakshaver velge om bygget skal følge TEK10 eller TEK 17. Det betyr at det fortsatt bygges mange bygg etter TEK10. At din utbygger velger TEK10 kan være en indikasjon på at de velger å hoppe over gjerdet der det er lavest, og at de ikke er fremoverlente i sin produksjon.

I tillegg til å velge den nyeste TEK-standarden kan utbygger også velge å bygge boliger som overgår myndighetens krav. I JM har de siden 2012 bygd boliger som er 25 % bedre enn myndighetenes krav til tilført energi. Det betyr at boligene både er mer miljøvennlige og at de som bor der får mindre strømregning. Husk å spørre din utbygger om hva de gjør for både for å oppfylle og å overgå myndighetenes krav. Be om en liste over konkrete tiltak så du selv kan vurdere tiltakene. Hvis utbyggeren din er seriøs har de allerede kundevennlig informasjon om dette som du kan få.

 

Interiør og tilvalg

En av de største fordelene med å velge nybolig fremfor bruktbolig er at du får sjansen til å skape ditt eget hjem med de løsningene som er viktig for deg, og den stilen du liker. For å sikre at det blir slik du har sett for deg må du sette deg inn i hva som leveres og hva som er tilvalg.

Hva får du og hva kan du velge?

De fleste boligprodusenter lager flotte 3D-illustrasjoner av hvordan boligene kan komme til å se ut. På disse 3D-ene er det imidlertid som regel tatt forbehold om at det ikke er sikkert at leiligheten blir akkurat slik som på illustrasjonen. Ettersom man ikke kan gå på visning i nyboliger fordi de som regel ikke er bygd på kjøpetidspunktet, er det gjerne 3D-tegningene man faller for. Utbyggerne ved dette og tegner ofte det som de vet kjøperne vil ha. Da må man være nøye med å få skriftlig bekreftelse fra utbyggeren på hva leiligheten faktisk kommer til å inneholde. Blir balkongen faktisk innglasset? Blir det enstavs parkett og downlights i alle rom? Hvilke dører er innkludert, og vil det koste ekstra å få malt veggene i en annen farge enn hvit? Spør om det som er viktig for deg og få svaret skriftlig.

Kjøkken og bad er ofte de to rommene hvor interiøret har mest å si. Her er det særlig to ting du bør huske på å spørre om. For det første bør du sjekke hva av hvitevarer og fliser som faktisk er inkludert i prisen. Dersom utbygger leverer et minimalt utstyrt kjøkken, kan du ende opp med å måtte betale en ekstrareging på flere titalls tusen for å få ditt drømmekjøkken klart til bruk. Det andre du bør sjekke er hvem som er kjøkkenleverandøren. Kontroller at utbyggeren har valgt en kjøkkenleverandør som er kjent og har et godt rykte. Mange utbyggere stiller krav til at alle tilvalg må komme fra den leverandøren de har valgt. Det er derfor lurt å sjekke sortimentet til leverandøren på nett for å se at de har det du ønsker deg. Det samme gjelder for bad. Her bør du også sjekke muligheten for å flytte rundt på dusj, servant og toalett. Dersom utbygger bruker såkalte baderomskabiner kan det nemlig være vanskelig for deg som kunde å påvirke hvordan badet blir utformet.

 

På jakt etter ny bolig?

På søndag den 27. mai arrangerer JM igjen Den store visningsdagen. Da blir det mange muligheter til å finne ut mer om fordelene med å kjøpe seg en splitter ny bolig.

 Les mer og se våre visningstider her

 

Miljøvern og bærekraft

Flere og flere av oss er blitt klare over at vi må tenke miljøvern i alle kjøpsammenhenger. Hvilken bolig du velger å kjøpe kan være en av de største miljøbeslutningene du noensinne kommer til å ta.

Boligens totale miljøpåvirkning

Mange har skjønt at en miljøvennlig bolig ofte er en energiøkonomisk bolig, og at det ofte er billigere å drifte og leve i en miljøvennlig bolig. Dette har sammenheng med at miljøvennlige boliger ofte har mindre varmetap og dermed gir lavere strømregning. Når det gjelder boliger skjer imidlertid den største miljøpåvirkningen i byggetiden. Som boligkjøper bør du derfor være interessert i hvilket miljøavtrykk din bolig har hatt i byggetiden. Det er nemlig mye utbyggerne kan gjøre for å redusere boligens miljøbelastning i byggetiden. Et godt eksempel er avfall på byggeplassene. Her kan det gjøres mye for både å redusere mengden og behandle det avfallet som oppstår riktig. I JM kildesorterer vi avfallet på byggeplassene, men vi har også et nedfelt mål om at vi skal halvere mengden avfall på byggeplasser innen 2030.

Les mer om JMs bærekraftsarbeid her

Svanemerkede boliger

Bygg- og anleggsbransjen står for en så stor del av samfunnets utslipp og miljøbelastning, at denne bransjen er et satsningsområde for det nordiske miljømerket Svanemerket. JM har som den første boligbyggeren oppnådd en konsernovergripende svanelisens. Det betyr at vi fra og med 2018 skal svanemerke alle våre nye boliger i alle land hvor vi bygger. Som forbruker kan det være vanskelig å sette seg inn i de mange forskjellige miljøstandardene som brukes i byggebransjen.

Fordelen med Svanemerket er at dette er en miljøordning som de fleste kjenner fra før. Svanemerket er et av to offisielle miljømerker i Norge. Det er uavhengig og har tydelige krav som det er lett å sette seg inn i. Husk å spørre din utbygger om hvilken miljøsertifisering de bruker, og hvorfor de har valgt akkurat den.

 

Oppfølging etter overtakelse

Overtakelse av din splitter nye bolig er selvsagt et høydepunkt i kjøpeprosessen, men den markerer imidlertid ikke alltid punktum. Selv om du sjekker boligen nøye før overtakelse kan det være feil som ikke oppdages eller som oppstår senere.

Håndtering av feil og mangler

Boligen skal ikke bare være fin når du overtar den; den skal også holde samme gode kvalitet. At boligen skal være holdbar er viktig både av miljøhensyn og av hensyn til kunden. Før du kjøper nybolig bør du forhøre deg om hvilket system for oppfølging og utbedring av feil etter overtakelse din boligleverandør har. Håndterer de feil og mangler selv, eller kjøper de denne tjenesten av noen andre? Har de egne ansatte som tar i mot melding om feil, og hva slags internt system bruker de? Virksomheten bør ha et eget datasystem for håndtering og oppfølging av slike feil. Det sikrer at feilene ikke bare blir liggende i noens epostboks uten at de blir håndtert. Det er også nyttig å vite om de har egne frister for oppfølging av mangler. Hva som egentlig regnes som en mangel er regulert etter lov, men mange utbyggere har egne dokumenter som gir deg som kjøper bedre rettigheter enn det du har etter loven. Det samme gjelder garanti. Husk å spørre din utbygger om dette før du skriver under kontrakten.

 

I JM gjennomfører vi alltid ettårsbefaring for å se at boligen holder seg fin. Vi har også bygd opp et kompetent ettermarkedsteam som gjør at vi kan løse de fleste problemer internt og slipper å måtte bruke eksterne leverandører.

På jakt etter ny bolig?

På søndag den 27. mai arrangerer JM igjen Den store visningsdagen. Da blir det mange muligheter til å finne ut mer om fordelene med å kjøpe seg en splitter ny bolig.

 Les mer og se våre visningstider her