I våre hus skrives historie

Vi bygger boliger, men du gjør det til et hjem.

Det begynner med et spadetak, men det er først når menneskene flytter inn og begynner og bo at det virkelig får fart. Alle seiere og tap som hverdagen er fylt av,  barnas opprør og oppdagelser, de voksnes utvikling, fredsavtaler som skrives før lyset slukkes for kvelden. Ikke noe av det havner på Wikipedia, men det er likevel vært å minnes. Sammen blir det historien om en bolig og det livet som ble levd der. I våre hus skrives historier hver dag. Hvordan blir din?