GDPR i JM

GDPR er navnet på EUs personverndirektiv. Med det kommer nye regler for hvordan bedrifter skal oppbevare personopplysninger og hva vi har lov å bruke dem til. På denne siden kan du lese mer om hvordan vi i JM forholder oss til GDPR.

Hva inneholder GDPR?

Med GDPR får alle som bor i EU eller EØS fire nye rettigheter. De nye rettighetene gjør at du som forbruker får større makt over hvor og hvordan dine personopplysninger skal brukes. Den største forskjellen er at vi som bedrift pålegges å informere deg om hvordan vi bruker informasjonen. Du skal slippe å spørre oss om det.  

Hva er en personopplysning?

De nye rettighetene dine er knyttet til bruken av dine personopplysinger. For å forstå rettighetene må man derfor vite hva som regnes som er personopplysning. Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til deg som person. Det betyr navn, adresse, biometriske data, fødselsnummer etc. Som personopplysning regnes også informasjon om din adferd. Det vil si hvor du handler, hva du handler, hvor du oppholder deg, hva du liker, hva du mener om ting etc. GDPR peker også ut en gruppe opplysninger som de mener er særlig sensitive. Dette er opplysninger om helse, seksualitet, etnisitet, kriminell fortid etc. 

Les Datatilsynets fulle definisjon av personopplysning her

De fleste bedrifter er interessert i å ha så mye informasjon om kundene sine som mulig. Det hjelper dem med å sørge for at markedsføringen blir så målrettet som mulig. Tidligere har du som kunde ikke hatt mulighet til å forhindre at informasjon om dine tidligere kjøp, din sivilstand, din kontaktinformasjon med mer ble brukt til å lage målrettet markedsføring til deg. Med GDPR får du større kontroll over hvem som kan ha disse opplysningene og hvordan de skal brukes. De nye rettighetene kan deles inn i fire overordnede punkter.

Fire nye rettigheter

Rett til begrenset behandling - du kan bestemme at en bedrift bare får bruke dine personopplysninger til å sende deg informasjon om for eksempel et kjøp, men ikke annen markedsføring, eller andre henvendelser.

Rett til dataportabilitet - du kan kreve at en tjenesteleverandør overfører dine opplysninger til en annen.

Rett til å motsette deg behandling - det kreves at du samtykker for at man skal kunne oppbevare dine personopplysninger.

De fleste av disse rettighetene omhandler retten til å nekte bedrifter å ha din informasjon. Punkt to om dataprotabilitet er imidlertid også viktig å merke seg. Det betyr nemlig at du kan kreve at opplysninger knyttet til ditt kundeforhold overføres til en ny leverandør. Dette kan gjøre det lettere for deg å bytte leverandør. For eksempel kan du kreve at ditt bilverksted skal sende over alle opplysningene de har om ditt kundeforhold til et annet verksted slik at historikken på bilen din ivaretas. Eller du kan kreve at dersom din frisør har lagret fargekoden på hårfargen du bruker, må de oppgi den til en annen frisør. Dette skal de gjøre gratis, med mindre de kan dokumentere at de faktisk hadde utgifter knyttet til å gjøre det. Nå er det nemlig du som eier disse opplysningene. 

 

Hvordan vil du merke GDPR?

Du har nok allerede merket at mange bedrifter har begynt å kontakte deg for å få deg til å bekrefte at du aksepterer den nye personvernserklæringen deres. GDPR krever nemlig at de innhenter et aktivt og informert samtykke fra deg. Men hva betyr det egentlig at samtykket skal være aktivt og informert?

Hva er aktivt samtykke?

At samtykket er aktivt betyr rett og slett at du må si ja, det holder ikke at du ikke sier nei. Det gamle ordtaket "Den som tier samtykker" gjelder ikke under GDPR. Hva som teller som aktivt tolkes litt forskjellig av ulike bedrifter. Hvis du har meldt deg inn i en kundeklubb før GDPR, trenger ikke kundeklubben å innhente et nytt samtykke fra deg. Din opprinnelige innmelding teller som et aktivt samtykke og de sender da bare ut epost til deg om at de oppdaterer sine personvernsregler. Dette er tilfelle dersom du har meldt deg som interessent på et av våre prosjekt. Siden det er du som har meldt deg på nyhetsbrevet, har du gitt ditt samtykke. Da trenger du ikke samtykke på nytt, men du kan melde deg av nyhetsbrevet og kreve at vi sletter all informasjon om deg. For at vi skal slette deg må du be oss om det. Dersom du ikke gjør noe, lar vi deg stå på listen og du vil fortsette å motta nyhetsbrev og informasjon fra oss inntil du ber oss om å slutte.

Når det gjelder personopplysningene til de som har kjøpt bolig av oss, er vi pålagt å oppbevare de så lenge som garantitiden på boligen løper. Det er fordi denne informasjonen er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor våre kunder. Vi kan imidlertid komme til å be om samtykke til å bruke denne informasjonen til markedsføring. 

Krav til forståelig språk

Et av de mest nyskapende trekkene ved GDPR er at forordingen stiller krav til hvordan bedriftene skal kommunisere med kundene. Når man innhenter samtykke til behandling av personopplysninger krever GDPR at bedriftene sørger for at kundene har forstått hva de faktisk samtykker til. I artikkel 12 av GDPR kreves det at bedriftene

- bruker et lettfattelig og enkelt språk

- gjør informasjonen lett tilgjengelig

- tilpasser budskapet til målgruppen, for eksempel barn

Les hele artikkel 12 av GDPR her

De siste årene har "Terms & Conditions"-tekstene vi forbrukere har blitt pålagt å skrive under på at vi har lest, blitt lengre og lengre. Internett florerer med vitser om at det i disse tekstene kan skjule seg vilkår om at leverandøren har rett til din førstefødte, din lever eller andre absurde rettigheter. Alle er enige om at ingen leser disse tekstene før de aksepterer. Med GDPR må det bli slutt på det. I følge artikkel 12 skal slike tekster være overkommelige både i språk og lengde. Hvis teksten er så lang og vanskelig at personer ikke kan forventes å lese den, kan man risikere at samtykket ikke er gyldig fordi det ikke er informert.

Dette stiller krav til at vi som leverandør klarer å formulere informasjon om hvilke opplysninger samler og hvordan vi bruker dem, på en lettfattelig måte. Vi i JM tar dette ansvaret alvorlig. Et av våre tiltak er å lage denne siden, hvor de som samtykker til våre vilkår kan lese mer om sine rettigheter og hva GDPR egentlig medfører. Det er imidlertid ingen forutsetning at man har lest denne siden. Samtykketeksten skal være nok. 

Eksempel på en av JMs samtykketekster

Vi i JM kommer til å bruke flere ulike samtykketekster for ulike sammenhenger. Felles for dem skal være at de er korte og lette å lese. Herunder kan du se et eksempel.

Ved å melde interesse samtykker du til at vi kan lagre de personopplysningene som du oppgir. Vi lagrer dem på ubestemt tid, men du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke og da sletter vi all informasjon om deg.

Du samtykker til at vi kan bruke opplysningene om deg til å sende deg informasjon og tilbud fra våre prosjekt, samt markeds- og kundeanalyser. Vi vil sende deg informasjon via epost og SMS. Vi kan også ringe deg.

Vi deler bare dine opplysninger med våre faste samarbeidspartnere. Disse er eiendomsmeglere og kundeanalysebyråer. Vi gir ikke dine opplysninger videre til noen andre. Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du kan når som helst kontakte oss, og be om dette eller å bli slettet. Du kan bruke kontaktinformasjonen som du alltid finner under fanen Kontakt oss her på hjemmesiden. 

 

GDPR i JM

Vi i JM er opptatt av å følge reglene,  også når det kommer til personopplysninger og markedsføring. Vi ønsker ikke å henvende oss til personer som ikke har lyst til å høre fra oss, og bruker denne anledningen til å forsikre oss om at alle som står på våre lister, ønsker å stå der.  

Spørsmål og svar

GDPR sine krav gjør at vi må oppdatere våre personvernserklæringer og en del av våre rutiner. Konsekvensen for deg blir at du får bedre rettigheter, som beskrevet herover. I tillegg kommer du til å få en epost hvor vi informerer om dette og gir deg muligheten til å be om å bli slettet. Herunder finner du kanskje svaret på noen av de spørsmålene du måtte ha om GDPR i JM. Finner du ikke svaret, kan du alltid kontakte vårt kundesenter.  

Jeg har meldt interesse for et prosjekt og vil forsikre meg om at jeg får informasjon om det.

Du trenger egentlig ikke å gjøre noe. Du får en epost hvor vi informerer om vår nye personvernserklæring, og denne er det fint at du leser. Men selv om du ikke gjør det, vil vi beholde deg i vårt register og du vil fortsette å få informasjon om prosjektet. 

Jeg har meldt interesse for et prosjekt tidligere, men vil ikke lenger ha informasjon fra JM. 

Da må du be om å bli slettet. Det kan du gjøre ved å trykke på lenken for dette som er i eposten du vil motta. Når du ber om å bli slettet vil vi slette alle opplysninger vi har om deg, og vi kommer ikke til å kontakte deg mer. Har du ikke fått eposten, eller slettet den, kan du alltid henvende deg til vårt kundesenter og få hjelp der.

Jeg har blitt slettet ved en feil, eller har ombestemt meg.

Skulle du bli slettet ved en feil eller ombestemme deg, kan du alltid registrere deg på nytt. Du kan også ta direkte kontakt med ansvarlig megler eller selger på prosjektet og gi beskjed om at du vil ha informasjon. Selgeren kan sjekke at du står på listen og hjelpe deg med å sørge for at ditt samtykke blir registrert på riktig måte hvis nødvendig. Vi er alltid glade for å bli kontaktet av interesserte kunder, så ikke nøl med å kontakte oss. 

Jeg vil vite hvilke opplysninger JM har registrert om meg.

Ta kontakt med vårt kundesenter. De kan hjelpe deg med å finne ut hva vi har lagret om deg, og hva vi bruker informasjonen til. De kan også hjelpe deg med å bli slettet fra våre systemer hvis du ønsker det.  

Jeg vil vite hvilken informasjon dere har registrert om et av mine familiemedlemmer.

Vi kan bare gi ut informasjon til den som det faktisk gjelder. Hvis du har kjøpt bolig sammen med noen, kan vi kun fortelle deg hvilken informasjon vi har om deg, ikke medkjøper. Den personen må kontakte oss selv. Unntaket er selvsagt dersom du er verge for en umyndig person. Da må du fremlegge dokumentasjon på dette.  

Hvem deler JM mine opplysninger med?

Bare våre nærmeste samarbeidspartnere. Det betyr eksterne meglere og byråer som utfører markedsundersøkelser eller markedsføring på våre vegne. Det vil være tydelig at henvendelsen kommer på vegne av JM. Hvis du har kjøpt bolig av oss, vil vi dele dine kontaktopplysninger med våre leverandører bare når det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg.  

Trenger du å kontakte JM?

Hvis du trenger å kontakte JM for å forsikre deg om at vi behandler dine personopplysninger riktig, ønsker å bli slettet eller har andre spørsmål om GDPR i JM, kan du ta direkte kontakt med vårt kundesenter.

Trykk her for å se kontaktinformasjon til kundeservice