JM does not take responsibility for the translation

Vedlikehold og rengjøring av bolig

Her har vi laget noen filmer som viser hvordan du enkelt kan vedlikeholde din bolig ved rengjøring av; vannlås, avløp, sluk, opppvaskmaskin, tilluftsventil, avtrekksventil og kjøleskap.

Vedlikehold og rengjøring av avtrekksventil

Avtrekksventilen har en svært viktig funksjon i innemiljøet. Hvis du rengjør avtrekksventilen regelmessig, er det som regel nok å støvsuge og tørke av den med en fuktig klut. Det kan finnes avtrekksventiler i baderom, kjøkken og garderoberom, avhengig av boligtype.

Rengjøring av sluk

Sluket må rengjøres regelmessig for å unngå dårlig lukt og tilstopping. Tips: Hvis du skal være borte i lengre tid, kan det være lurt å helle litt matolje i sluket. Det hindrer avdunsting av vann, og dermed også vond lukt.

Rengjøring av to ulike typer vannlås på baderom

Noen ganger er det nok å helle kokende vann i servanten. Hvis ikke dette hjelper, må vannlåsen under servanten åpnes og rengjøres.

Vedlikehold av vinduer og dører

Låsen på inngangsdøren og låseboltene på vinduer bør av og til smøres, gjerne en gang i året.

Rengjøring av vannlås og kjøkkenavløp

Vannlåsen i kjøkkenavløpet må av og til rengjøres. Det kan være nok å helle kokende vann i oppvaskkummen, hvis ikke må vannlåsen under oppvaskbenken åpnes og rengjøres.

Rengjøring av kjøleskapets avløpshull og smeltevannsrenne

Rengjør regelmessig smeltevannsrennen og avløpshullet i kjøleskapet med en bomullspinne eller lignende, slik at smeltevannet kan renne ut. Hvis dette ikke gjøres, kan hullet tettes igjen, slik at kondensvannet i kjøleskapet renner ut feil vei og gir fuktskader på gulvet.

RENGJØRING AV SILER/FILTRE I OPPVASKMASKIN

For å unngå lukt i oppvaskmaskinen, er det viktig at siler/filtre rengjøres med jevne mellomrom. Din maskin kan se litt annerledes ut, og være fra en annen produsent, enn den du ser på filmen. Prinsippet er imidlertid det samme. Se også vedlikeholdsfilm som viser hvordan du rengjør spylearmene på maskinen.

Rengjøring av spylearmer i oppvaskmaskin

For å unngå lukt i oppvaskmaskinen, er det viktig at spylearmer rengjøres med jevne mellomrom. Din maskin kan se litt annerledes ut, og være fra en annen produsent, enn den du ser på filmen. Prinsippet er imidlertid det samme. Se også vedlikeholdsfilm som viser hvordan du rengjør siler/filtre i maskinen din.

Radiatorer - måling av temperatur i boligen

Termostaten regulerer varmen i boligen, og den dimensjonerende temperaturen er 20 grader. Termostaten registrerer temperaturen på radiatoren, og justerer deretter varmen opp eller ned.

Rengjøring av filter i tilluftsventil

Skitne filter påvirker ventilasjonen i hele boligen og bør rengjøres et par ganger i året, eller ved behov.