JM does not take responsibility for the translation

Vedlikehold og rengjøring av bolig

Her har vi laget noen filmer som viser hvordan du enkelt kan vedlikeholde din bolig ved rengjøring av; vannlås, avløp, sluk, tilluftsventil, avtrekksventil og kjøleskap.

Vedlikehold og rengjøring av avtrekksventil

Avtrekksventilen har en svært viktig funksjon i innemiljøet. Hvis du rengjør avtrekksventilen regelmessig, er det som regel nok å støvsuge og tørke av den med en fuktig klut. Det kan finnes avtrekksventiler i baderom, kjøkken og garderoberom, avhengig av boligtype.

Rengjøring av vannlås og kjøkkenavløp

Vannlåsen i kjøkkenavløpet må av og til rengjøres. Det kan være nok å helle kokende vann i oppvaskkummen, hvis ikke må vannlåsen under oppvaskbenken åpnes og rengjøres.

Rengjøring av to ulike typer vannlås på baderom

Noen ganger er det nok å helle kokende vann i servanten. Hvis ikke dette hjelper, må vannlåsen under servanten åpnes og rengjøres.

Rengjøring av sluk

Sluket må rengjøres regelmessig for å unngå dårlig lukt og tilstopping. Tips: Hvis du skal være borte i lengre tid, kan det være lurt å helle litt matolje i sluket. Det hindrer avdunsting av vann, og dermed også vond lukt.

Vedlikehold av vinduer og dører

Låsen på inngangsdøren og låseboltene på vinduer bør av og til smøres, gjerne en gang i året.

Rengjøring av kjøleskapets avløpshull og smeltevannsrenne

Rengjør regelmessig smeltevannsrennen og avløpshullet i kjøleskapet med en bomullspinne eller lignende, slik at smeltevannet kan renne ut. Hvis dette ikke gjøres, kan hullet tettes igjen, slik at kondensvannet i kjøleskapet renner ut feil vei og gir fuktskader på gulvet.

Radiatorer - måling av temperatur i boligen

Termostaten regulerer varmen i boligen, og den dimensjonerende temperaturen er 20 grader. Termostaten registrerer temperaturen på radiatoren, og justerer deretter varmen opp eller ned.

Rengjøring av filter i tilluftsventil

Skitne filter påvirker ventilasjonen i hele boligen og bør rengjøres et par ganger i året, eller ved behov.