JM does not take responsibility for the translation

Overgangsregler i TEK 10

Teknisk forskrift av 2010 - TEK 10, er besluttet endret med full effekt fra 1.1.2017. I 2016 kan boligutviklerne benytte overgangsregler.

Boligene bygges i samsvar med krav i Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift av 2010 (TEK 10) med de overgangsregler som gjelder. TEK 10 angir minstekravet for nybygg.

JM har imidlertid besluttet at alle boliger skal prosjekteres til å være minst 25% bedre enn kravet i TEK 10 når det gjelder beregnet behov for levert energi til romoppvarming og tappevann, inkludert energi til vifter og pumper, men eksklusive energi til teknisk utstyr og belysning o.l.

I 2016 gjelder overgangsregler knyttet til nye energikrav, og frem til 01.01.2017 kan JM benytte seg av forskriftskrav som gjaldt før 01.01.2016.