JM does not take responsibility for the translation

25 % bedre enn gjeldende myndighetskrav

JM har besluttet at alle JMs boliger skal være lavenergiboliger. Beslutningen inngår som en viktig del i JMs miljøarbeid og i JMs ambisjon om å være en ledende boligutvikler.

En JM lavenergibolig er minst 25 % bedre enn myndighetens krav. Dette er basert på beregnet behov for levert energi til oppvarming (romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann inkl. energi til vifter og pumper, men ekskl. lys og teknisk utstyr). Se nedenfor for definisjoner av energielementer.

 

REDUSERT BEHOV FOR LEVERT ENERGI

 

Grafen viser typiske behov for levert energi ekskl. lys og teknisk utstyr (kWh/år m2). Grafen viser også typiske energimerker. Energimerkeordningen stiller ingen direkte krav, det er kun en opplysningsplikt. Energimerket er knyttet til den enkelte bolig/leilighet. Da varmetapet for to ellers like leiligheter kan variere pga. forskjellig plassering i blokken, kan også energimerket variere mellom leilighetene.

 

DEFINISJON AV KLIMASKALL, ENERGIBEHOV OG ENERGIFORSYNING

 

 

   

Den andelen av energiforsyningen som må «kjøpes» betegnes som levert energi.       

Mer om JM lavenergiboliger »