JM does not take responsibility for the translation

Klagerett i JM

JM etterstreber alltid god kvalitet og har som sitt absolutte mål å overlevere en feilfri bolig til rett tid. Men iblant oppstår det misforståelser og iblant gjør vi feil. Derfor har vi opprettet en kundekontakt i JM.

Om du er misfornøyd med hvordan saken din er blitt behandlet i det aktuelle boligprosjektet, kan du ta kontakt med JMs kundekontakt som vurderer og tar stilling til klagen.

JMs kundekontakt er ansatt i JM, men skal arbeide upartisk og har som oppgave å vurdere klagen fra et ståsted utenfor det aktuelle prosjektet. JMs kundekontakt kan også megle mellom kunden og JM dersom det er grunnlag for det. Om saken ikke er blitt tilstrekkelig belyst i det aktuelle prosjektet, kan saken bli sendt tilbake til prosjektledelsen for videre utredning.

Takket være din stemme får vi også hjelp med å se hvilke områder vi kan forbedre.

E-post med redegjørelse for klagen sendes til: kundekontakt@jm.no