JM does not take responsibility for the translation

svanemerket bolig - Garantert miljøvennlig

En fersk undersøkelse viser at hele 84 prosent av oss ønsker å bo i en miljøvennlig bolig. Det får du hvis du kjøper en ny JM-bolig.

I undersøkelsen, som er utført av YouGov på vegne av Svanemerket, svarer 82 prosent at de bryr seg om miljøet og hva de selv kan gjøre. Andelen som svarer dette har steget de siste årene. Sju av ti, eller 68 prosent, sier at det nå er viktigere for dem at boligen er miljøvennlig enn forrige gang de byttet bolig. Det viser at det er en økende miljøbevissthet blandt boligkjøpere og det tar vi i JM på alvor. Derfor svanemerker vi nå alle våre nye prosjekter i hele Norden.

Les hele artikkelen om undersøkelsen her. 

Nordisk svanemerkelisens

Hva betyr det egentlig at vi svanemerker alle boliger i hele konsernet? JM er Nordens største boligutvikler og bygger boliger i både Norge, Sverige og Finland. En av våre store styrker er at vi som regel tenker som ett firma, og gjør ting likt i alle land. Når vi velger å svanemerke alle våre nye boliger, gjør vi det derfor i alle landene hvor vi bygger. Det betyr at våre miljøtiltak får effekt i hele Norden, og at hele konsernet er involvert i arbeidet.

Fordeler med å kjøpe en svanemerket bolig

Den er godt isolert og trenger lite energi

Den gjør at du bidrar til å redusere den globale klima- og miljøbelastningen

Den gir deg godt inneklima med miljødokumenterte materialer og god ventilasjon

Kilde: svanemerket.no

Bærekraft er fundamentet for et bedre liv

JM har bygget boliger for mennesker i alle faser av livet i over 70 år.  Gjennom hele denne perioden har ett hensyn stått i sentrum: menneskene. Bærekraft handler om å skape et bedre liv for de som kommer etter oss. Nå tar vi et nytt skritt i retning av mer klimavennlige løsninger. Alle byggeprosjekter som JM prosjekterer fra og med 2018, vil bli omfattet av den anerkjente miljøsertifiseringen Svanemerket.

Hva skal til for å svanemerke en bolig

Svanemerket har et eget kravdokument som inneholder alle krav som må oppfylles, og beskrivelse av hvordan boligprodusenten skal bevise at alle kravene er oppfylt. Kravene skjerpes hvert tredje til femte år. De fleste enkeltkravene skal oppfylles av alle, men det finnes også noen poengkrav som gir produsenten en viss valgfrihet. For boliger er det obligatoriske krav til for eksempel energiforbruk, ventilasjon, kjemiske produkter, kjemiske stoffer i materialer, trevirke fra bærekraftige skogbruk og avdunsting fra materialene til innemiljøet.

"Vi er det første nordiske byggefirmaet som Svanemerker hele konsernets boligproduksjon. Dette er et naturlig skritt på veien mot å være markedsleder i bærekraftig boligbygging," sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge.

Bærekraftige materialer, ventilasjon og innemiljø

Miljømerkingen gjennomføres også for de øvrige delene av JMs virksomheter – utenfor Norge. Miljøsertifiseringen innebærer for eksempel valg av bærekraftige materialer som gir et godt innemiljø. Svanemerkingen innebærer også at boligene er bygget fuktsikre, har god ventilasjon og godt dagslys.

– Det betyr mye for bærekraftig nordisk byggevirksomhet at JM nå innfrir kriteriene for svanemerking og bygger miljøsertifiserte boliger i alle nordiske land hvor de er representert, sier Anita Winsnes som er leder i Miljømerking Norge.

Les også: Hvordan klarer JM å sikre at alle boliger oppfyller de strenge kravene til Svanemerket? Svaret er kontroll. 

Gjennom sine omfattende miljøkrav er JM nå bransjeledende når det gjelder klimavennlige løsninger. Sammenlignet med 1990-nivå har JM klart å halvere utslippene av klimagasser. Målet er at utslippene av klimagasser vil være nær null i 2030.

Hva betyr det at vi har startet med svanemerking

JM har startet med svanemerking av alle sine prosjekter i alle land. Det betyr at fra og med våren 2018 blir alle våre fremtidige prosjekter svanemerket. I Norge gjelder dette blant annet prosjektene Presterødalléen, Leidarkollen H3 og Bergerløkka. Det vil likevel i en overgangsperiode være JM-boliger som ikke er svanemerket fordi prosjektene er kommet for langt til at det er mulig. Det betyr imidlertid ikke at disse boligene er lite miljøvennlige. Svanemerking handler mye om å kunne dokumentere at det er gjort miljøvennlige valg, og mye av JMs prosess for å bli svanemerket har handlet om å skaffe dokumentasjon på de miljøvalgene vi allerede har gjort.

Fremtidens boliger

Gjennom å bygge svanemerkede boliger sikrer vi at våre etterkommere kan leke, lære og vokse på en trygg og sunn måte. Dagens unge er opptatt av miljøvern og vil tenke på bærekraft når de i fremtiden skal velge seg bolig. Vi inviterte fire ungdommer til å tilbringe en dag i en av våre nye leiligheter for å snakke om deres boligdrømmer. 

Ungdommene vil ha bærekraftige boliger

Michelle Semb (16), Marion Zamble (15), Martin Lehmann (16) og Bilal Hajiari (16) har, til tross for sin unge alder, klare meninger om hvordan drømmeboligen skal være. Marion vil ha en bolig som er ren og har godt inneklima.

"Jeg har astma og trenger en bolig hvor jeg ikke blir syk. Jeg trenger god luft", sier Marion.

Marion visste ikke at JM bygger boliger som er er miljømerket med Svanemerket, men synes det høres helt topp ut at JMs boliger er bærekraftige og miljøvennlige. 

"Når jeg flytter for meg selv, vil jeg ha en leilighet som er lys, moderne og med noen gamle ting. Veggene bør være hvite og vinduene store", forteller Michelle. 
Da bør hun velge en JM Original-leilighet hvor farger og design er nøye valgt ut for å gi et tidløst og lyst uttrykk. JM Original gir et godt utgangspunkt for å sette sitt eget preg på leiligheten.

Størrelsen er ikke det viktigste

Ungommene er også klare på at det ikke er om å gjøre å ha størst mulig leilighet. Det er andre ting som er viktigere. Når Bilal flytter for seg selv, vil han ha en liten leilighet - og den skal ikke ha mange ting. Da er det viktig at leiligheten har en god planløsning og at man får mest mulig ut av hver kvadratmeter. Her har vi i JM lang erfaring, og mange velutprøvede metoder for å maksimere utnyttelsen av plassen. Å bygge arealeffektive leiligheter er også en del av jobben med å bygge bærekraftig. Kan man klare seg med mindre plass, blir det mindre miljøbelastning per person. 

Tre tiår med miljøinitiativer

Siden 90-tallet har JM utført mange forskjellige tiltak for å sikre at vi leverer så miljøvennlige boliger som mulig. Blant disse tiltakene finner du egen miljøpolicy, miljønøkkeltall i prosjektene, lavenergiboliger, grønn el til prosjektene, ISO 9001, Kvalitetsledelse, ISO 140001, Miljøstyring, sunne materialvalg og ansvarlige innkjøpsrutiner, Bisphenol A frie boliger, avfallsminimering og nå også Svanemerkede boliger.

Overgår myndighetenes miljøkrav

Bygg og boliger står i dag for 40 prosent av energiforbruket og klimagassutslippene i verden. JM har derfor stor mulighet til å være med å påvirke miljøutviklingen. Dette er et ansvar vi tar på alvor og derfor stiller vi enda strengere miljøkrav til oss selv enn det myndighetene gjør. Allerede i 1986 bygget vi vårt første lavenergihus, og siden 2012 har JM bygget boliger som bruker 25 prosent mindre energi enn det myndighetenes krav tilsier.

Les mer om hvordan vi jobber med bærekraftig boligutvikling her. 

MILJØ

Les mer om miljø i JM og hvordan vi jobber med bærekraft.

Les mer

VERDIER

Les mer om verdiene I JM.

Les mer