JM does not take responsibility for the translation

Slik jobber vi bærekraftig

JMs bærekraftsarbeid tar sikte på å ta økonomisk, sosialt, etisk og miljømessig ansvar for prosjektutvikling, samt for ferdige boliger. Ved å håndtere både kortsiktige og langsiktige bærekrafts-problemer, ønsker JM å være et troverdig og klokt valg for kundene.

Vi tenker helhetlig

JM skaper verdier gjennom prosjektutvikling - optimalisering av kundens verdi, inntekter og kostnader ved å finne gode tomter for å utvikle attraktive boligområder og lokaler. Under prosessen står prosjektutviklerne overfor en rekke risikoer og muligheter som gjennom god styring bidrar til verdiskaping og lønnsomhet.  

Vi tenker langsiktig

JM tar sikte på en bærekraftig utvikling ved å ta ansvar for den langsiktige virksomheten og den påvirkningen aktiviteter og og beslutninger har for samfunnet og miljøet. Som et resultat kan risikoer styres og muligheter skapt av forretningsforholdet med omverdenen og dets interessenter. Det langsiktige målet med bærekraftig utvikling betyr utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å sette potensialet i fremtidige generasjoner i fare for å møte deres behov.

Et tydelig strategisk fokus har gitt JM en ledende posisjon i markedet og god lønnsomhet. Bærekraft og hensyn til forsiktighetsprinsippet er en sentral og integrert del av vår prosjektutvikling. 

Vår bærekraftshistorie

Gjennom hele vår historie har vi vært opptatt av bærekraftig utvikling. Allerede i 1986 bygget vi vårt første lavenergihus, og siden har vi fortsatt å stille strengere miljøkrav til oss selv enn det myndighetene gjør. For oss handler bærekraft om å skape et bedre liv for de som kommer etter oss. 

Vi er 25% bedre

Alle JM-boliger er 25% bedre enn det myndighetene krever når det gjelder tilført energi. Men hva betyr dette og hva vil det si for deg som boligkjøper?

Les mer om hva dette betyr for deg

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid

HMS

Bærekraftig boligutvikling betyr også at vi tar godt vare på våre medarbeidere.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS