JM does not take responsibility for the translation

Åpent brev til alle unge

I dag streiker flere millioner barn og unge på tusenvis av steder over hele verden. De vil at de voksne skal gjøre mer for å bremse og stoppe klimaendringene. Vi i selskapet JM forstår bekymringen og vil bidra til å gi dere et større håp. Om ti år skal utslippene fra vårt selskap være nær null.

Blant demonstrantene råder følelsen av at ingen gjør noe. Vi deler oppfatningen deres av at det må gjøres mye mer. For å gi håp vil vi fortelle litt om hva vi bidrar med for å bygge en bedre fremtid.

JM er et selskap som bygger og selger boliger. Siden slutten av 1990-tallet har vi jobbet med å redusere påvirkningen på klimaet og miljøet. Vi har allerede mer enn halvert utslippet av klimagasser, sammenlignet med hvor mye vi slapp ut i 1990.

I 2030 skal utslippene være «nær null». Det betyr at vi har som mål å slutte med alle utslippene vi kan påvirke: våre egne utslipp fra transport, på byggeplassene og fra energien vi bruker.

Andre utslipp er det ikke så lett å påvirke, for eksempel fra energien som materialprodusentene bruker. Det tar litt lengre tid å få bukt med disse utslippene. Men vi gir ikke opp av den grunn. Vi vil fortsette å redusere utslippene også etter 2030.

For å si til kundene og resten av verden at vi jobber bevisst med klima- og miljøspørsmålene, miljømerker vi alle boligene med Svanen.

Klimaendringene er et så viktig tema at alle må gjøre det de kan. Vi samarbeider med 13 andre selskaper, et samarbeid som kalles Hagainitiativet. Alle disse 13 selskapene har som mål å redusere utslippet til nær null innen 2030.

Det betyr at 14 selskap vil redusere utslippet kraftig i løpet av de neste 10 årene, som ifølge klimaforskerne er perioden der utslippene må reduseres kraftig for at vi skal kunne bremse klimaendringene i tide.

Vi utfordrer alle andre selskaper i Norge (og verden) til å gjøre som oss. Det er vår plikt overfor planeten og de kommende generasjoner. Det er også den smarteste måten å drive et selskap på.