JM does not take responsibility for the translation

Lavere driftskostnader

Først når du tar med merkostnader til oppvarming og oppussing ved kjøp av en gammel bolig vet du hvor mye den koster sammenliknet med en ny.

De høyere driftskostnadene ved en gammel bolig gjør at du over tid sparer mye på kjøp av ny bolig. Historien viser at eventuelle høyere finansieringskostnader ved kjøp av ny bolig vil oppveies av den generelle prisstigningen. 

En analyse utført av det anerkjente Prognosesenteret viser at vedlikeholds- og oppvarmingskostnadene for en brukt enebolig er kr 836.000,- høyere de første 20 årene enn for en JM-bolig. Dette er gjennomsnittstall for hele Norge. For en brukt leilighet er tilsvarende tall kr 327.000,-.

Så mye mer har du dermed å handle for om du kjøper en ny JM-bolig uten at det faktisk koster mer. Regnestykket tar hensyn til at JMs boliger er 25 prosent mer energieffektive enn myndighetskravet definert i TEK10 (eller TEK17*). I regnestykket ligger 50 timer årlig egeninnsats knyttet til vedlikehold for eneboliger og 30 timer for leiligheter. 

Ny bolig vs brukt

 

BRUTTO BESPARELSE VED NY BOLIG:

 

De første 10 år

De første 20 år

Enebolig

564000

836000

Leilighet

220000

327000

 

En ny bolig har i tillegg kvalitetselementer det er vanskelig å prise. God planløsning og smarte kvadrat, jevn temperatur i hele boligen, bedre luftkvalitet, moderne planløsning, støysikring osv. 

I beregningene legges til grunn at driftskostnadene for nytt og gammel blir identiske etter 20 år. Slik er det neppe i virkeligheten, ettersom de færreste er villige til å ta investeringen det er å oppgradere en gammel bolig til tilsvarende standard og utforming som en nyere bolig. Ettersom nyere hus er betydelig bedre isolert enn gamle vil dette sannsynligvis i svært langt tid utgjøre en forskjell for boligene og bokvaliteten i dem.

* TEK10 eller TEK17

Avhengig av når prosjektering startet vil det variere om prosjektene bygges iht. TEK10 eller TEK17. Energikravene i TEK10 ble endret 01.01.2016 til de samme som senere ble tatt inn i TEK17. For prosjekter med rammesøknad før 01.01.2017 kan tidligere energikrav i TEK10 gjelde. Ved rammesøknad f.o.m. 01.01.2017 gjelder samme energikrav som i TEK17, uavhengig av om prosjektet følger TEK10 eller TEK17.