JM does not take responsibility for the translation

Bedre enn myndighetskravet

Siden 2012 har JM levert boliger som er 25 % bedre enn myndighetskravet. Hvordan klarer vi det og hva betyr dette for deg?

HVA GJØR JM SINE BOLIGER BEDRE?

Alle JM sine boliger har lite varmetap. Alle boliger trenger likevel noe energi til oppvarming. I JM er vi også opptatt av hvordan man skaffer den energien som trengs til oppvarming. Hvor mye energi må man få levert, og hvor mye kan man tilføre selv? Vi mener at hvor mye energi en bolig trenger å kjøpe fra eksterne leverandører er et viktig parameter. Derfor jobber vi bestandig med ny teknologi og nye metoder for å sikre at behovet for tilført energi blir så lite som mulig.

Varmegjenvinning

Alle våre klimaanlegg er utstyrt med varmegjenvinning.  Varmegjenvinning skjer ved at den oppvarmede luften i boligen som dras ut, brukes til å varme opp den innkommende, friske luften. På denne måten blir den friske luften nesten helt oppvarmet før den kommer inn i huset, og man trenger mindre energi for å varme den opp til riktig innetemperatur. De klimaanleggene vi i JM bruker er i stand til å gjenvinne opp til 85-90 % av varmen i luften som dras ut.

Varmepumpe

Du har sikkert hørt om varmepumper i eneboliger, men visste du at man også kan bruke dem i boligblokker? I JM bruker vi ofte varmepumper i våre eneboliger og  boligblokker. Som regel monterer vi også varmepumpe på ventilasjonsanlegget. Dette lar oss hente ut den restvarmen som blir igjen etter at varmegjenvinningen har gjort sitt. En slik varmepumpe kan generere mellom 3 og 4 ganger så mye energi som den bruker, og er derfor en veldig miljøvennlig bruk av energi. Noen ganger bruker vi varmepumpe som henter varme fra grunnen eller uteluft i stedet.

Fjernvarme

Hvis boligen din er tilkoblet et fjernvarmenett, kan du kjøpe ekstra miljøvennlig oppvarming. Det finnes mange forskjellige produsenter av fjernvarme som enten produserer fjernvarme ved søppelbrenning eller flisbrenning, solceller eller utnytter spillvarme fra ulike steder. Visste du for eksempel at man i Oslo kan kjøpe fjernvarme utvunnet fra kloakken?

Mer miljøvennlig

Mindre behov for tilført energi, betyr at den energien kan komme andre til gode. I Norge er vi heldig og har tilgang til miljøvennlig vannkraft. Jo mindre vi bruker av den selv, jo mer kan vi eksportere til andre land, hvor de ellers må bruke mindre miljøvennlig kraft. Med mindre behov for tilført energi får også boligen din en veldig god energimerking.

Mer fremtidsrettet

Mindre energibehov gjør at boligen er bedre rustet for fremtiden. Vi tror at fokuset på energieffektivitet bare vil bli større og større. Myndighetenes krav til energieffektivitet vil nok også bli strengere og strengere. Da er det fint å vite at din bolig sannsynligvis vil være en miljøvennlig bolig også i årene som kommer. Fordi en JM-bolig har et 25 % bedre utgangspunkt enn det som er standarden nå.  

 

 

 

Hva er egentlig myndighetskravet?

I forskriften TEK17 stiller myndighetene krav til hvor mye energi en ny bolig skal trenge til oppvarming. Mye har skjedd innen dette feltet de siste 20 årene og nye boliger kan ikke sammenlignes med bruktboliger når det kommer til energieffektivitet. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere hvor mye energi som trengs til oppvarming, er å redusere varmetapet. Alle er kjent med utrykket å fyre for kråka. Det er noe vi ikke skal drive med i nye boliger. Den varmen som forsvinner fra en bolig, har hverken kråka eller du som boligkjøper noe igjen for.

I JM bruker vi mange forskjellige tiltak for å holde varmen inne i boligen. Vi bygger tette og gode boliger, og lar moderne klimaanlegg ta seg av sirkulasjon og tilføring av frisk luft. Med tredoble vinduer og god isolering er det ikke noe problem for oss å oppfylle myndighetens krav.

Les mer om myndighetskravet

JMS LAVENERGIBOLIGER

Vil du vite mer om hvordan man beregner energiforbruk, energimerking, forskjellen på energiforsyning og energibehov og hvorfor JMs boliger er bedre enn myndighetskravet?

Les mer om JMs lavenergiboliger

MILJØ

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en ledende prosjektutvikler av boliger er bærekraft et viktig nøkkelord for JM.

Les mer om vårt miljøarbeid

SPØRSMÅL

Har du spørsmål om JMs lavenergiboliger? Her finner du spørsmål og svar om alt innen lavenergikostnader, tilskudd, miljø, inneklima og produksjon.

Les mer her