JM does not take responsibility for the translation

Bærekraftige boliger

JMs arbeid bidrar til å skape et velfungerende samfunn for dagens og morgendagens mennesker. Som en av Nordens ledende boligutvikler er bærekraft et viktig nøkkelord for oss.

Svanemerkede boliger

Bærekraft handler om å gi våre barn og barnebarn muligheten til å leve et godt liv. Gjennom å bygge Svanemerkede boliger sikrer vi at våre etterkommere kan leke, lære og vokse på en trygg og sunn måte. Alle byggeprosjekter som JM begynner å produsere i 2018, vil bli omfattet av den anerkjente miljøsertifiseringen Svanemerket.

Les mer her

25% mer energieffektive boliger

Alle JM-boliger er 25% bedre enn det myndighetene krever når det gjelder tilført energi. Men hva betyr dette og hva vil det si for deg som boligkjøper?

Les mer om hva dette betyr for deg

Noen av JMs tiltak

• Lavenergiboliger som er 25 % bedre enn myndighetskravet til tilført energi.

• Meget god isolering, balansert ventilasjon og strengere krav til tetthet gjør at boligen får en jevnere temperaturfordeling og bedre inneklima.

• Alternativ energiforsyning som solfanger, varmepumper, pellets eller fjernvarme.

Les mer om våre tiltak

JMs bærekraftsarbeid

JMs bærekraftsarbeid tar sikte på å ta økonomisk, sosialt, etisk og miljømessig ansvar for prosjektutvikling. Ved å håndtere både kortsiktige og langsiktige bærekrafts-problemer, ønsker JM å være et troverdig og klokt valg for kundene.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid