JM does not take responsibility for the translation

Å Kjøpe bolig av JM

Her presenterer vi en kort oversikt over hva som vil skje fra boligkjøp frem til det er på tide å flytte inn.

Visning 1. VISNING

Når du kommer på visning hos oss, kan du få se plantegninger, illustrasjoner og snakke med erfarent personale for å bli kjent med prosjektet og boligene.

 

Tidforåskrivekontrakt 2. KJØP AV BOLIG

Når du har bestemt deg for å kjøpe en bolig, skrives en kjøpsbekreftelse med JM. Innen ca to uker etter dette, avløses kjøpsbekreftelsen av endelig kjøpekontrakt. Ved signering av kontrakten forfaller 10% av kjøpesummen til betaling. JM stiller garanti for pengene, i henhold til Bustadoppføringslova. Beløpet skal innbetales til oppgjørsmeglers konto, som står spesifisert i kontrakten. Pengene skal være fri egenkapital.

 

Tilvalgsmøte 3. TILVALGSMØTE

Når du kjøper bolig hos JM får du en Innredningsguide som viser JM Original (boligens innredning ) og tilvalgsmuligheter. Etter at byggestart er besluttet, vil vår erfarne innredningsansvarlige invitere deg til et tilvalgsmøte. Her gjennomgås JM Original og det synliggjøres hvilke tilvalgsmuligheter som finnes. Du vil også få informasjon om bestillingsfristene for tilvalg. For å være sikker på at din bestilling innarbeides i boligen, er det viktig at vi mottar bestillingen innen fristen.

 

Velkommen til byggeplassvisning 4. VELKOMMEN TIL BYGGEPLASSVISNING

Når råbygget er oppe, og det er trygt å ferdes i bygget, arrangerer vi byggeplassvisning for våre kjøpere.
 

 5. BEFARING OG KONTROLL

Når boligprosjektet nærmer seg ferdigstillelse, får kjøpere informasjon om tidspunkt for forhåndsbefaring og overtagelse. De vil også få besiktige boligen sammen med en representant fra JM. Noen uker før boligen er klar for overtagelse gjennomføres en grundig sjekk av alle overflater og tilvalgsbestillinger.

 

Tid for siste innbetaling 6. SISTE INNBETALING

Før du overtar din nye bolig, skal resten av kjøpesummen, i henhold til kjøpekontrakten, inkludert tilvalg og endringer, betales.

 

OVERTAGELSEN 7. OVERTAGELSEN

Nå er det tid for å flytte inn! På overtagelsen skal JM og kjøper foreta en ferdigbefaring av boligen i felleskap. Når alt er betalt får den nye eieren nøkler til boligen og skjøtet tinglyses. 

 

VI FØLGER OPP 8. VI FØLGER OPP

Det er viktig for oss at du skal trives i ditt nye hjem. Derfor vil vi ta kontakt med deg kort tid etter at du har flyttet inn, og stille deg noen enkle spørsmål om hvordan du opplever boligen. Vi sender deg også en spørreundersøkelse hvor vi gjerne vil ha dine tilbakemeldinger.

 

ETTERMARKED 9. KUNDESERVICE

Du finner mye praktisk og nyttig informasjon i Huseierboken. Skulle du oppleve noe i boligen din, som du trenger hjelp for å løse, kan du kontakte Kundeservice. Du finner informasjon om JM Kundeservice under Kontakt.

 

 10. ETTÅRSBEFARING

Ca 1 år etter overlevering vil JM innkalle til kontrollbefaring av boligen. Her skal det føres protokoll som skal undertegnes av begge parter. Etter befaringen vil du motta et skjema med spørsmål om hvordan du opplever boligen og JM. Vi er takknemlige om du svarer på spørsmålene også denne gangen.

 

FINN DIN BOLIG

Trykk her for å se hvilke prosjekter vi har og finn din drømmebolig!

Se alle JM-boliger

INTERIØR

En JM-bolig har alltid moderne kvalitetsinnredning. Det gjelder også tilvalgene.

Les mer om innhold i JM-boliger

VISNINGER

Se hvilke prosjekt vi har visninger på i nær fremtid.

Se alle JM-visninger