JM does not take responsibility for the translation
Bjørnstadenga trinn 2
I salg 11 ledige boliger

Skien / Bjørnstad

Bjørnstadenga trinn 2

Landlig og sentralt

Betingelser

Her kan du lese hvilke betingelser som gjelder ved kjøp av bolig i Bjørnstadenga trinn 2.

Det er lagt opp til 20 års avdragsfrihet på fellesgjelden.

Ved kontraktsinngåelse betales 10 % av total kjøpesum, og den resterende del av innskuddet betales ved overlevering av boligen. Omkostninger beløper seg til ca. kr 1.140,- i notering av pant, registrering av andel i grunnboken til Statens kartverk, og kr. 5.000,- for andel i borettslaget. Engangskostnad for tilkobling av tv/ it-signaler er kr. 3.300,-. Totale omkostninger er kr 9.440,- .

Det påløper ingen dokumentavgift ved kjøp av borettslagsbolig. Dersom du ikke er medlem i Skien boligbyggelag, må du melde deg inn. Innmelding og betaling på kr 650,- gjøres til SBBL.

Innskudd

Innskudd er fastsatt til 35 % av kjøpesum. Fellesgjelden utgjør 65% av total kjøpesum. I prosjektet Bjørnstadenga trinn 2 vil det være anledning til å nedbetale hele eller deler av fellesgjelden med den hensikt å få lavere månedlige felleskostnader. Denne løsningen kalles IN- ordning: Individuell nedbetaling av fellesgjeld.

Felleskostnader

I tillegg til å betale innskuddet må den enkelte betale månedlige felleskostnader til dekning av løpende fellesutgifter. 
I de månedlige felleskostnader er det inkludert renter på fellesgjeld, kommunale avgifter, eiendomsskatt, bygningsforsikring, utvendig vedlikehold, forretningsførerhonorar, revisjon og andre fellesutgifter som f.eks. brøyting med mer. Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2017. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Dersom du velger å innfri hele andelen av fellesgjeld, består den månedlige kostnaden kun av driftskostnad. Andel driftskostnader av brutto felleskostnad er ca. 2.605,- kroner - pr. mnd. i snitt, som blir fordelt på hver enkelt bolig sitt bruksareal (BRA). Renter som innbetales som del av felleskostnad er fradragsberettiget på lik linje med andre gjeldsrenter, forutsatt at boligen bebos av eier. Det gis også fradrag i formue for andel av fellesgjeld. Lånet er avdragsfritt i 20 år, og nedbetales deretter over 20 år som annuitetslån.

Det betales et tillegg på kroner 350,- pr. mnd. i felleskostnader for it/tv-signaler (fellesabonnement for borettslaget). Bindingstiden er på ett år. Telefon, NRK lisens, strøm og innboforsikring bekostes av den enkelte beboer.

Når det gjelder fellesgjelden, er det lagt til grunn annunitetslån i finansinstitusjon med 3,0 % rente over 40 år med 20 års avdragsfrihet ( 20 + 20). Felleskostnad vil kunne bli endret i takt med den til enhver tid gjeldende rente i finansinstitusjonen som finansierer borettslaget, samt at felleskostnad vil stige når perioden med avdragsfrihet utløper ( 20 år). Felleskostnad år 21 vil stige med ca 6.850,- pr måned  i snittboligen (snitt andel fellesgjeld er 2.250.000,-) i Bjørnstadenga BRL forutsatt samme rentebetingelser som angitt ovenfor ( 3%).  Hver enkelt kjøper kan om ønskelig betale et høyere innskudd i den hensikt å oppnå lavere felleskostnad.

Tilvalgsmuligheter

De oppgitte priser bygger på de standardløsninger som er synliggjort i prospektet (se leveransebeskrivelse). Tilvalg utover definert standard medfører tillegg i pris. Det tas forbehold at prisene kan endres.

Har du ytterligere spørsmål, ta kontakt med salgsleder Ingvild Johanne Linde på tlf: 900 30 095 eller e-post: ingvild.linde@jm.no

 

Se ledige boliger i Bjørnstadenga trinn 2

Gå til prislisten