Boligfeltet

Viulsrødåsen boligfelt på Skoppum

Viulsrødåsen boligfelt skal bygges ut med ca. 100 boenheter. Boligfeltet vil få variert bebyggelse med eneboliger på selvbyggertomter, prosjekteneboliger, rekkehus og leiligheter.